EVB stelt vragen over drugsoverlast

afbeelding: illegaldrugdealind.wordpress.com


Echt voor Barendrecht ontvangt signalen van inwoners dat er in de Barendrechtse wijken drugs wordt gebruikt en/of gedeald. Een voorbeeld hiervan is het parkeerterrein bij het Inge de Bruijn zwembad en bij het parkeerterrein nabij de oude Botterlocatie. Drugsoverlast in de wijk kan tot een gevoel van onveiligheid leiden en bovendien is drugsbezit en dealen strafbaar. EVB vindt dit onwenselijk en daarom heeft raadslid Jonathan Vrijman vragen gesteld aan het college. Zo wil EVB weten wat het college gaat doen tegen deze overlast en hoeveel bekeuringen zijn uitgedeeld voor drugsbezit en/of dealen in Barendrecht. De vragen vind je hieronder:

Barendrecht, 13 juli 2020,

Geacht college,

Al lange tijd maakt EVB zich zorgen over de toenemende criminaliteit in Barendrecht. Al in 2017 stelde onze fractie schriftelijke vragen over drugsoverlast in Barendrecht. De burgemeester gaf toen aan (antwoordbrief 1200810) dat drugsoverlast nauwelijks voorkwam in Barendrecht. “Het dealen van drugs komt sporadisch voor in Barendrecht”, zo luidde het antwoord. Inmiddels drie jaar verder constateert onze fractie nog steeds dat er regelmatig drugs wordt gebruikt en/of verhandeld op openbare plekken in Barendrecht. Met name in de wijken leidt dit tot overlast en een gevoel van onveiligheid. Voorbeelden zijn:

– De Riederhof
– Het Riederpark
– Nabij OBS de Driehoek
– Het parkeerterrein bij het Inge de Bruin-zwembad
– Het parkeerterrein bij het gebouw van Yulius (Dennenhout)
– Parkeerplekken bij Calvijn Groene Hart
– Het parkeerterrein bij het voormalige schoolgebouw van de Botter.

Over de laatste locatie is door EVB op 3 mei 2019 al vragen over gesteld, maar uit navraag bij inwoners blijkt de situatie nog onveranderd.

1. Is het college ervan op de hoogte dat op genoemde plekken drugsoverlast voorkomt?
2. Is het college het met EVB eens dat dit maatschappelijk onwenselijke situaties zijn? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om deze overlast tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
3. Hoe vaak is er in de periode van 2017 tot heden sanctionerend opgetreden tegen dealen /drugsbezit in Barendrecht?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Jonathan Vrijman


Share this: