EVB stelt vragen over beëindiging subsidieverlening Barendrechtse Uitdaging

Barendrecht, 17 mei 2019

Betreft: Beëindiging subsidieverlening per 2020 Barendrechtse Uitdaging

Geacht college,

De Barendrechtse Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat zich richt op het tot stand te brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit met als doel om de leefkwaliteit van de bewoners in Barendrecht te verbeteren. Het werk wat De Barendrechtse Uitdaging verricht is van grote meerwaarde gebleken door de vele matches die zij tot nu toe al hebben gemaakt in ons dorp. Echter, Echt voor Barendrecht heeft vernomen dat de subsidie aan De Barendrechtse Uitdaging, na 3 succesvolle jaren waarin de prestatieafspraken ruimschoots zijn behaald, per 2020 niet meer wordt verleend.

Echt voor Barendrecht heeft hieromtrent enkele vragen:

  1. Op welke evaluatie is het besluit gebaseerd om de subsidie voor De Barendrechtse Uitdaging na 2019 niet meer te verlenen? Graag ontvangen wij de desbetreffende stukken omtrent deze evaluatie.
  2. Kunt u aangeven of het college een gezamenlijk besluit heeft genomen over de beëindiging van de subsidieverlening? Zo ja, dan ontvangen wij graag een verwijzing naar de betreffende notulen. Zo nee, wat is de reden hiervan?
  3. Wij hebben begrepen dat het besluit om de subsidie aan de Barendrechtse Uitdaging te stoppen is medegedeeld door een ambtenaar van de BAR-organisatie en niet door de verantwoordelijk wethouder. Klopt dat? Zo ja, waarom handelt het college op deze wijze? Hoe past de handelswijze, waarbij het college ambtenaren slecht nieuws aan maatschappelijk partners laat overbrengen in plaats van dat een verantwoordelijk wethouder dat doet, binnen de omschreven bestuursstijl in het collegeprogramma “Barendrecht toekomstbestendig”?
  4. Bent u het met ons eens dat een succesvolle partij als De Barendrechtse Uitdaging waardering en steun verdient in onze Barendrechtse samenleving en dat hiervoor ook ondersteuning vanuit onze gemeente zou moeten zijn? Net als voor bijv. de eveneens succesvolle en gewaardeerde Stichting Present Barendrecht? Zo nee, waarom niet?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: