EVB stelt vragen m.b.t. WOZ waarde bepaling


Barendrecht, 20 januari 2020

Betreft: WOZ waarde bepaling

Geacht college,

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft de volgende vragen aan het college.

1. Wanneer de WOZ waarde bepaling wijzigt na een bezwaarschrift voor een bepaalde woning, wijzigt dan ook de waarde van een vergelijkbare woning in die straat c.q. wijk?
2. Zo ja wat is hiervoor het beleid en zo nee waarom niet?
3. Kan het college aangeven hoeveel bezwaarschriften afgelopen jaar zijn ingediend, hoeveel er succesvol zijn afgehandeld en wat de gemiddelde waardedaling is van deze woningen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Share this: