EVB stelt vragen m.b.t. wateroverlast seniorenwoningen Residentie de Paardenburg

Barendrecht 6 februari 2019

Betreft: Wateroverlast seniorenwoningen in de Residentie de Paardenburg

Geacht college,

Sinds 2009 hebben de bewoners van de seniorwoningen in de Residentie de Paardenburg niet incidenteel maar doorlopend  last van wateroverlast. Deze wateroverlast is zowel bij de gemeente als bij de eigenaar (Havesteder) al in 2016 aangekaart. (zie bijlages 1 en 2).

Hoewel men zowel van Havesteder als de gemeente naar deze problemen is komen kijken, is het probleem niet opgelost. Het betreft hier een appartementencomplex waar veel ouderen, veelal kwetsbare mensen wonen.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van EVB de navolgende vragen.

  1. Is het college op de hoogte van de huidige situatie?
  2. Wat is er in het verleden door de gemeente gedaan het probleem op te lossen?
  3. Heeft er communicatie over het probleem tussen de gemeente en Havesteder plaatsgevonden? Zo ja, wat is de uitkomst hiervan? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de gemeente bereid een onderzoek in te stellen naar het probleem en de oorzaak hiervan? Zo ja, op welke termijn, zo nee waarom niet?
  5. Indien vraag 4 met ja beantwoord kan worden, worden de betreffende inwoners hiervan dan op de hoogte gesteld? Zo ja op welke wijze?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dirk Vermaat


Klik hier voor de antwoordbrief vanuit het college