EVB stelt vragen m.b.t. verkeersoverlast vrachtwagens


Barendrecht, 18 februari 2020

Betreft: Vragen verkeersoverlast vrachtwagens

Geacht college,

Sinds enige tijd geldt er in Rotterdam een verordening om overlast van vrachtwagens te verminderen. Er mag met een vrachtwagen alleen nog op speciaal daarvoor aangewezen (betaalde) parkeerplaatsen gerust worden. Omdat sommige chauffeurs hiervoor niet kunnen en willen betalen leidt dit tot overlast in randgemeenten waaronder Barendrecht.

De overlast bestaat uit herrie en het achterlaten van afval en menselijke uitwerpselen. De kernwoorden schoon, heel en veilig zijn belangrijk voor de openbare ruimte. Met deze overlast wordt hier niet meer aan voldaan. Enkele andere randgemeenten van Rotterdam zijn al doende om hiervoor het beleid aan te passen.

In maart 2018 heeft EVB vragen gesteld over overlast gevende chauffeurs ter hoogte van de Gebroken Meeldijk bij gebied BT-Oost en Ziedewij, hierop heeft het college aangegeven hierop te handhaven. Wij krijgen echter nog steeds dezelfde klachten en verwachten dat de klachten zullen toenemen nu Rotterdam streng gaat handhaven.

Als gevolg van bovenstaand heeft de fractie van EVB de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de overlast die vrachtwagenchauffeurs veroorzaken op het handelsterrein in Barendrecht? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen om de overlast terug te dringen?

Op de Verenambachtseweg geldt een parkeerverbod voor grote voertuigen, van 18:00-08:00 uur op maandag t/m vrijdag en in het weekend. Dat betekent dat er gehandhaafd kan worden op fout geparkeerde voertuigen.

2. Als gevolg van klachten van het bedrijventerrein lijkt dat er maar zeer beperkt of niet gehandhaafd wordt. Kunt u aangeven op welke wijze er op dit moment gehandhaafd wordt op fout geparkeerde voertuigen buiten de venstertijden?

Naast het foutief parkeren van grote voertuigen wordt er ook veel overlast ervaren van afval en menselijke uitwerpselen veroorzaakt door chauffeurs met andere normen en waarden.

3. Is het toegestaan om te overnachten in grote voertuigen binnen de gemeente Barendrecht?
4. Zo niet, kunt u verklaren waarom dit dan toch kan plaatsvinden door chauffeurs van grote voertuigen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marcel Hazebroek,
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Share this: