EVB stelt vragen m.b.t. ouderenmishandeling

Bron: humo.be

Barendrecht, 14 juni 2019

Betreft: vragen ouderenmishandeling

Geacht college,

Via diverse mediauitingen komt het bericht dat in de regio Rijnmond het aantal ouderen dat mishandeld wordt vorig jaar gestegen is met wel 60 procent.

Vorig jaar werden er bij het meldpunt Veilig Thuis wel 20 gevallen van mishandeling per maand doorgegeven.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft een folder in het kader van de internationale Dag tegen ouderenmishandeling (zaterdag 15 juni 2019) ontwikkeld en wethouder Roopram heeft een eerste exemplaar mogen ontvangen.

Echt voor Barendrecht heeft 8 vragen over ouderenmishandeling.

  1. Hoeveel meldingen over ouderenmishandeling zijn er vanuit Barendrecht gekomen afgelopen jaar?
  2. Is het aantal ouderen dat mishandeld is, gestegen ten op zichte van de voorgaande jaren?
  3. Kunt u aangeven als er inderdaad mishandelingen plaatsvinden binnen Barendrecht, hoe, waar (thuis of in verpleegtehuis) en door wie (bijvoorbeeld familie of professionele verzorgenden) deze mishandelingen zijn gepleegd?
  4. Door wie worden deze misdrijven meestal ontdekt?
  5. Zijn er ook strafrechtelijke vervolgingen ingesteld jegens de mishandelaars?
  6. Wat wordt er in Barendrecht gedaan aan preventie van ouderenmishandeling?
  7. Is er een lokale organisatie waar Barendrechtse ouderen die mishandeld worden zich (anoniem) kunnen melden? Vanzelfsprekend is er de politie of een landelijke organisatie als Slachtofferhulp Nederland, maar met deze vraag wordt gedoeld op lokale organisaties die kunnen bemiddelen of kunnen helpen bij verwerking.
  8. Bestaan er mogelijkheden voor ouderen in Barendrechtse zorginstellingen om zich op laagdrempelige wijze te melden bij een vertrouwenspersoon die verbonden is aan deze instelling(en)?

De fractie van Echt voor Barendrecht wacht uw antwoorden met belangstelling af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor tussentijdse afdoening vanuit het college

Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: