EVB stelt vragen m.b.t. lesdagen onderwijs en het coronavirus


Barendrecht, 11 mei 2020

Betreft: Lesdagen onderwijs en het coronavirus

Geacht college,

Echt voor Barendrecht is blij dat de scholen in Barendrecht veerkracht hebben getoond door zo snel over te kunnen gaan op digitaal lesgeven. De samenleving wordt, als alles volgens plan gaat, gefaseerd opgestart waarbij er weer een nieuwe inspanning van het onderwijs wordt gevraagd. Vanaf vandaag zijn de scholen namelijk aangepast heropend.

Namens onze fractie willen wij hieromtrent de volgende vragen indienen:

1. Heeft u in beeld hoe het onderwijs de afgelopen weken is verlopen op de Barendrechtse scholen? Zo ja, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen?

2. Zijn er scholen die een achterstand in het onderwijs hebben opgelopen? Zo ja, kunt u met ons delen hoe deze achterstanden zullen worden opgelost?

3. Heeft u signalen ontvangen dat scholen niet open willen gaan, leraren geen les willen geven of ouders hun kinderen niet naar school laten gaan vanwege het coronavirus?

Minister Arie Slob heeft dringend geadviseerd om het volgende uitgangspunt uit het protocol voor het opstarten van de scholen na te leven, namelijk dat scholen wordt geadviseerd vanaf 11 mei hele dagen open te zijn. Dit i.v.m. het aansluiten op de naschoolse opvang en het beperken van het aantal bewegingen in en rondom het schoolgebouw. Na een korte inventarisatie door EVB onder een deel van de basisscholen in Barendrecht heeft EVB geconstateerd dat er een groot aantal basisscholen zijn die dit advies niet opvolgen. Van de 9 scholen uit onze inventarisatie zijn dit al 4 scholen (7 vestigingen)! Gezien het advies van de minister baart dit ons zorgen.
4. Heeft u, nu de scholen heropend zijn, een volledig beeld welke scholen bovenstaand advies van de minister niet opvolgen en wat de redenen daarvoor zijn? Gaat u hierover in contact treden met de scholen?

5. Is bij u bekend welke maatregelen er door de scholen worden genomen om de risico’s (nl. slechte aansluiting op de naschoolse opvang en teveel bewegingen in en rond de scholen) te beheersen?

6. Ziet u een mogelijk risico van het oplaaien van het coronavirus met een toenemend aantal bewegingen en contacten richting, in en rondom scholen met name gelet op het advies om anderhalve meter afstand te houden? Zo ja, wat gaat u doen om deze risico’s te beperken?

7. Welke rol kan u vervullen in het beter laten aansluiten van de openingstijden van kinderdagverblijven en scholen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Nicoline Blankenstein – van Heugten
Richard Carlebur


Share this: