EVB stelt vragen m.b.t. insectenbeheer en volksgezondheid

Barendrecht, 3 januari 2019

Betreft: Technische vragen EvB m.b.t. insectenbeheer en volksgezondheid comm. samenleving 08-01-2019

Geacht college,

Op 08-01-2019 staat het onderwerp insectenbeheer en volksgezondheid op de agenda van de commissie samenleving. Namens Echt voor Barendrecht wil ik via dit document voorafgaand de volgende technische vragen stellen aan het college.
Vragen
1. ”De buitenruimte” is een breed begrip, net als “het groen”. Zou het college een definitie kunnen geven van deze begrippen in het kader van het collegeprogramma?
2. Pagina 24 van het collegeprogramma maakt duidelijk dat het college tot 2021 in gesprek gaat met partners, ondernemers en inwoners over een strategie. Zou het college een lijst van partners, ondernemers en inwoners kunnen verstrekken waarmee tot 2021 gesproken zal worden om de strategie aangaande milieu te vormen?
3. Welke mogelijkheden ziet het college voor de interactie tussen lokale overheid, organisaties en inwoners van Barendrecht om biodiversiteit te kunnen bevorderen?
4. Zou het college in de context van Barendrecht kunnen verklaren welke factoren van invloed zijn op milieu en welke factor de meeste invloed heeft op volksgezondheid en biodiversiteit?
5. Heeft het college kennis genomen van de uitverkiezing van Zoetermeer tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland door de organisatie Nederland Zoemt? Is het college bereid contacten te leggen met Nederland Zoemt, maar ook met andere Nederlandse organisaties die zich bezighouden met insecten? Gelijk aan vraag 3 ook hier het verzoek organisaties en personen te noemen.
6. Zijn er (goede) ervaringen in gemeenten die succesvol lokaal biodiversiteitsbeleid voor het milieu toepassen?
7. Is het college bekend met de giftige werking van neonicotoïden? Wordt dit middel gebruikt in Barendrecht of de directe omgeving door gemeente en/of agrarische ondernemers? Zo ja, ziet het college reden iets te gaan doen aan het gebruik van dit insectenbestrijdingsmiddel?
8. Hoe verbindt het college volksgezondheid en insectenbeheer aan energietransitie en de milieudiscussie?

We zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Richard Carlebur
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: