EVB stelt vragen inzake windturbines Vaanplein

bronvermelding foto: www.munters.com

Barendrecht, 29 maart 2019

Onderwerp: Windturbines Vaanplein

Geacht college,

In het AD van 29 maart 2019 lezen we dat wethouder Bonte (GroenLinks, Rotterdam) van mening is dat als er windturbines langs het Vaanplein moeten komen tussen Rotterdam en Barendrecht, dat die windturbines dan zo ver mogelijk van Rotterdam moeten komen. En dus zo dicht mogelijk richting Barendrecht. “Dan is de overlast minimaal”, aldus Bonte. Hij doelt daarbij op bewoners in Rotterdam.

De EVB-fractie heeft hier een aantal vragen over:

  1. Deelt het college van B&W de opvatting van wethouder Bonte / Rotterdam dat als er windturbines langs het Vaanplein moeten komen, dat die dan zo dicht mogelijk richting Barendrecht dienen te worden geplaatst? Graag een toelichting.
  2. Heeft over deze opvatting bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Barendrecht en Rotterdam? Zo ja, wanneer en wat is daar besproken?
  3. Hoe gaat het college de interactie met Barendrechtse bewoners over deze plannen vormgeven? Kan hier een tijds- en procesplanning van worden gegeven?
  4. Wat is de status van het verkrijgen van gedelegeerde bevoegdheid van de Provincie Zuid-Holland? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied?
  1. Gaat het college het formatieproces in de provincie Zuid-Holland aangrijpen om haar zienswijze op dit dossier (en eventueel BT-Oost) onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet, zo ja, op welke manier?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: