EVB stelt vragen inzake Thema bijeenkomst Eenzaamheid

fotobron: www.hartvannnederland.nl


Barendrecht, 24 februari 2020

Onderwerp: Thema bijeenkomst met minister de Jonge

Geacht college,

Wij vernamen recent dat op 17 maart 2020 er een thema-avond plaatsvindt over “eenzaamheid”, die wordt georganiseerd voor en door de BAR-gemeenten. Een belangrijk thema. Goed dat hier aandacht voor is. Wij vernamen dat Minister de Jonge van Ouderenzorg deze bijeenkomst zal bijwonen.

Eerder vernamen wij dat het CDA Barendrecht deze bijeenkomst organiseert. In het Kruispunt. Een politieke thema bijeenkomst dus. Op haar website publiceerde CDA Barendrecht de aankondiging “CDA Barendrecht organiseert samen met CDA Albrandswaard en CDA Ridderkerk een thema-avond “Eenzaamheid” in theater het Kruispunt. Deze avond zal door niemand anders dan door Minister de Jonge worden ingeleid.”. Het CDA heeft hierover ook een persbericht verspreid. Het is o.a. in de Schakel terecht gekomen op 11 januari 2020 (online) en 16 januari (druk). Inmiddels is de aankondiging op de website van het CDA weer verdwenen.

Wij hebben een aantal vragen ter verduidelijking hoe dit nu loopt:
1. Is het juist dat deze betreffende bijeenkomst een apolitieke verdiepende bijeenkomst is, georganiseerd door de gezamenlijke BAR-gemeenten?

2. Kan het college van B&W gedetailleerd uiteen zetten hoe het organiseren van deze bijeenkomst nu volgens hen in zijn werk is gegaan? Wie heeft het initiatief hiertoe genomen? Graag ontvangen we een tijdlijn, met daarin ook de publicatie van het CDA op hun website opgenomen.

3. Hoe kan het volgens het college van B&W dat het CDA in Barendrecht deze bijeenkomst claimt als politieke bijeenkomst, terwijl het hier kennelijk een apolitieke thema bijeenkomst wordt georganiseerd door de BAR-gemeenten?

4. In hoeverre heeft het CDA Barendrecht deze bijeenkomst in januari ten onrechte geclaimd als politieke bijeenkomst? Wat vindt het college daarvan?

5. Wat zijn de geschatte totale kosten van deze bijeenkomst, uitgesplitst naar interne en externe kosten? In hoeverre heeft het kostenplaatje invloed gehad op wie de bijeenkomst organiseert?

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden
Fractievoorzitter


Share this: