EVB stelt schriftelijke vragen betreffende Borgstede

Barendrecht, 30 januari 2019

Betreft: Borgstede

Geacht college,

In aanloop naar de oriënterende vergadering van 19 februari over bovengenoemd onderwerp heeft de fractie van Echt voor Barendrecht enkele vragen.

De fractie heeft gesprekken gevoerd met belanghebbenden en heeft begrepen dat er inmiddels overleg is geweest met het college over de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van Borgstede.

Deze kwetsbare groep verdient het om een zorgvuldig gekozen tijdelijk onderkomen te krijgen.

  1. Hoever is het college met het onderzoek naar locaties waar deze bewoners tijdelijk gehuisvest kunnen worden?
  2. Op welke termijn komt het college met een onderbouwd plan met de eventuele financiële consequenties?
  3. Kunt u aangeven op welke termijn de bewoners naar deze tijdelijke plek zullen verhuizen.
  4. Hoe wil het college in samenwerking met Borgstede ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg gedurende de verhuizing van bewoners op peil blijft? Dit gerelateerd aan het feit dat stress en dus ook verandering negatieve invloed kan hebben op hun gezondheid.

We zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college