EVB stelt aanvullende vraag n.a.v. wijkbezoek Paddewei

Barendrecht, 5 februari 2018

Betreft: Parkeergedrag automobilisten Kerkweg

Geacht college,

In aanvulling op onze ingezonden vragen op 1 februari jl. naar aanleiding van ons bezoek aan de wijk Paddewei en door inwoners geleverde opmerkingen hebben wij een aanvullende vraag welke per abuis niet in de eerder ingediende vragenlijst is opgenomen.

Wij hebben van bewoners aan de nieuwe woningen aan de Kerkweg begrepen dat zij overlast ervaren van achteruit inparkerende auto’s pal langs hun woningen. De uitlaatgassen zorgen voor stankoverlast en nopen hen ramen en deuren gesloten te houden. Op diverse andere plekken in Barendrecht is dit een onderkend probleem en zijn bordjes geplaatst waar wordt gevraagd om vooruit in te parkeren.
Vraag:

  1. Hoe kijkt het college aan tegen het initiatief om ook aan de parkeerplaatsen langs de kerkweg borden te plaatsen die vooruit inparkeren stimuleren?

Kunt u deze vraag misschien bijvoegen bij de ingezonden vragenlijst en in de beantwoording van de vragen ook meenemen?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de antwoordbrief vanuit het college