EVB presenteert tegenbegroting voor Barendrecht

Net als vorig jaar presenteert Echt voor Barendrecht een tegenbegroting voor de jaren 2020 – 2023. De tegenbegroting is een alternatief voor wat het 7-koppige college van B&W heeft gepresenteerd.

Klik hier om te tegenbegroting te openen.

Echt voor Barendrecht maakt duidelijk andere keuzes. Fractievoorzitter Lennart van der Linden: “Het college van B&W kampt met kortingen van het rijk, maar wil daarnaast ook geld uitgeven aan speeltjes voor alle 6 de wethouders die elk een eigen wensenlijstje hebben. De grote lijnen raken uit zicht en dat kost veel geld. Dat moet worden opgebracht door onze ouderen en ons maatschappelijk middenveld, zoals sport, cultuur en welzijn. En door de belastingbetaler. Dit college kiest voor een flinke verhoging van de OZB om de begroting sluitend te maken. En dan nog is het net aan.”

Echt voor Barendrecht maakt andere keuzes in de tegenbegroting. EVB zet in op een kleinere overheid: een inperking van het college van B&W en het besparen op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Ook worden veel posten geschrapt waar nog geen plannen voor liggen.

Daarmee worden een aantal cruciale bezuinigingen voorkomen: het gratis openbaar vervoer voor AOW gerechtigden blijft in de tegenbegroting van EVB volledig gehandhaafd. Er wordt niet bezuinigd op sport. En de verhoging van de OZB gaat volledig van de baan. Verder gaat veel meer geld naar de kwaliteit van de buitenruimte, naar veiligheid, naar de bibliotheek in Carnisselande en naar het verkeersveiliger maken van Barendrecht. “Naar zaken die Barendrechters volgens ons belangrijk vinden. Zaken waarvoor Echt voor Barendrecht in verkiezingstijd heeft gestreden”, aldus van der Linden.

Op 28 oktober vergadert de commissie financiën om 20:00 uur over de begroting. Van der Linden heeft de tegenbegroting aangeleverd voor het debat. In de tegenbegroting is veel tijd gestoken en deze is ambtelijk getoetst. Van der Linden verwacht dan ook dat deze een serieuze kans krijgt.

Share this: