EVB pakt vraagstukken graag praktisch aan

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Afgelopen maanden heeft Barendrecht het een en ander op het bordje gekregen. Het ene onderwerp was urgenter dan het andere. Er kwamen ook vraagstukken voorbij die al langer liepen. Inwoners van Barendrecht, maar ook het gemeentebestuur werden geconfronteerd met het faillissement van ToBe. Dat was een urgent probleem wat een adequate, snelle oplossing vereiste. Het plan om het centrum ingrijpend aan te passen is een onderwerp dat al heel lang op de agenda staat en waarbij jaar in jaar uit geen concrete besluiten werden genomen. Hieraan gekoppeld de almaar voortdurende besluiteloosheid rondom woningbouw in het centrum.

Wie heeft u gesproken?
EVB spreekt Barendrechters! We gaan de straat op, houden regelmatig achterbanoverleg, bespreken daar, maar ook met andere belangstellenden, vraagstukken en problemen en bedenken gezamenlijk praktische oplossingen. Zo kwamen we er in gesprekken met docenten van ToBe achter dat het wenselijk was om twee afzonderlijke lokale stichtingen op te richten, om te waarborgen dat alle kunstzinnige uitingen ook daadwerkelijk ‘uit de verf komen’, zowel muzikaal als beeldend. De afdeling ‘Beeldend’ dreigde steeds meer een ondergeschoven kindje te worden bij ToBe. Een ander vraagstuk, wat al járen speelt, is huisvesting voor Barendrechters op de sociale woningmarkt. EVB sprak aardig wat mensen die problemen hebben met het vinden van een betaalbare woning.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?
Onze fractie werkt graag samen met het college van B&W, met daarin twee EVB wethouders. Wij bestuderen alle te behandelen voorstellen die het college aanbiedt aan de gemeenteraad zorgvuldig. Wij toetsen de stukken aan hetgeen wij van inwoners hebben gehoord en geven hier praktisch invulling aan door wat wij hoorden, mee te wegen bij de besluitvorming. Zo vinden wij het belangrijk dat ook Barendrechters gebruik kunnen gaan maken van ‘goedkope sobere woningen’. Op die manier kunnen we iets betekenen voor inwoners die allang op zoek zijn naar betaalbare woningen in onze gemeente. Dit staat nu zwart op wit in een raadsbesluit.

Wat is het vervolg?
De fractie van Echt voor Barendrecht zal goed naar u blijven luisteren. Zo zullen wij in winkelcentra, op markten het gesprek met u opzoeken, de wijken ingaan, regelmatig achterbanoverleg voeren, maar ook in gesprek gaan met maatschappelijke instellingen zoals de wijkteams, Kijk op Welzijn en met de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. Een brede maatschappelijke oriëntatie is belangrijk om te voelen wat er in de samenleving speelt. Bij vraagstukken is ons dorp gebaat bij praktische oplossingen. Wij zullen ons voortdurend inzetten om deze praktische oplossingen aan te dragen en doen dit graag samen met ú, de inwoners van ons mooie Barendrecht!