EVB motie ‘veiligheidskaart’ aangenomen

Op initiatief van EVB raadslid Jonathan Vrijman is de motie ‘Veiligheidskaart’ ingediend in de raadsvergadering van 29-10-2019.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie aangenomen. Alle coalitiepartijen, behalve D66, stemden namelijk voor deze motie. Een mooie stap voor EVB om dichterbij ons 10-puntenplan te komen! Hierin is bij het onderdeel ‘Echt voor veiligheid‘ namelijk aangegeven dat EVB graag in ieder huis een veiligheidskaart wil. 

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie veiligheidskaart

Ex Artikel 35 Reglement van Orde

 Constaterende dat:

 • Alle partijen in de gemeenteraad in hun verkiezingsprogramma duidelijk hebben gemaakt veiligheid een zeer belangrijk lokaal thema te vinden
 • De gemeente Barendrecht alle mogelijke middelen moeten inzetten voor inwoners om belangrijke veiligheidsinformatie in gevallen van urgentie eenvoudig voorhanden te hebben

 Overwegende dat:

 • De veiligheidskaart in diverse gemeenten al is ingevoerd, zoals bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, Haaksbergen en Terneuzen
 • De veiligheidskaart een middel is voor inwoners om in acute situaties belangrijke veiligheidsinformatie tot zich te nemen;
 • Deze informatie in elke situatie voor iedereen voorhanden moet kunnen zijn, zowel op papier als digitaal

Verzoekt het college:

 • Een veiligheidskaart te ontwerpen met de wensen zoals in de bijlage omschreven, deze te verspreiden in elke woning in Barendrecht en een aparte pagina te maken op de gemeentesite met hierop dezelfde informatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 29 oktober 2019,

EVB

Jonathan Vrijman

BIJLAGE:

Inleiding

Als je dringend een veiligheidspartner nodig hebt, moet je niet eerst willen zoeken naar de bereikbaarheidsgegevens. Kasten of lades opentrekken of het internet afspeuren op zoek naar contactgegevens van een veiligheidspartner. In veel noodsituaties is tijd een doorslaggevende factor en een veiligheidskaart is in die zin een belangrijk repressief middel om schade en/of letsel zo vroeg mogelijk te beperken. Daarom is een veiligheidskaart in Barendrecht noodzakelijk. Een kaart met daarop duidelijk vermeld wie de wijkagenten zijn en hoe deze te bereiken, BOA’s (handhavers gemeente), buurtpreventie, hoe de gemeentelijke app werkt, openingstijden van de steunpunten en informatie over de veiligheidsposten. Relevante veiligheidsinformatie op een A4’tje, wat je bijvoorbeeld met een magneetje aan de koelkast kan plakken of in de meterkast kan hangen. Zodat bij elke denkbare dringende situatie de contactgegevens van de te bereiken instantie direct bij de hand zijn. Ook moeten de contactgegevens op internet juist zijn, en makkelijk te bereiken. Hiervoor moet een makkelijk vindbare pagina op de website van de gemeente Barendrecht gemaakt worden, waarop deze gegevens eveneens beschikbaar zijn.

Welke aspecten moeten op deze veiligheidskaart? 

 • Noodnummer 112 bij calamiteiten (Politie, medische diensten, brandweer)
 • Informatie huisartsenpost
 • Telefoonnummer Politie bij geen spoed
 • Telefoonnummer/e-mail adres wijkagent
 • Telefoonnummer gemeentehuis
 • Nationaal storingsnummer
 • Telefoonnummer veilig thuis
 • Telefoonnummer dierenambulance
 • Telefoonnummer Meld misdaad anoniem
 • Buurtpreventie/nummer van buurtpreventie app
 • Hoe werkt de gemeentelijke app?
 • Openingstijden steunpunten
 • Informatie over de veiligheidsposten
 • Telefoonnummer zelfmoordpreventie
 • DCMR (stank of geluidsoverlast o.i.d.)
 • Rampenzender radio Rijnmond
 • Telefoonnummer kindertelefoon
 • Telefoonnummer dierenpolitie

Share this: