EVB motie ‘Tiny Forest’ unaniem aangenomen

Op initiatief van EVB Raadslid Nicoline Blankenstein- van Heugten is tezamen met D66 en Groen Links de motie ‘Tiny Forest’ ingediend in de raadsvergadering van 02-04-2019.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit is een fijne plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het heeft tevens de functie van buitenlokaal waar kinderen over de Nederlandse natuur leren en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Wat zijn de voordelen?

 • Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het minibos van ca. 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen en struiken. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.
 • Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit.
 • Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
 • De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.
 • Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.
 • Het past in het beleid om inwoners meer te betrekken.
 • En het past tevens bij punt 4 van ons 10-puntenplan: Buitenruimte. Barendrecht wordt weer het groene hart van IJsselmonde.

In de motie ‘Tiny Forest’ is het college o.a. verzocht zich vóór het einde van de aanmeldtermijn (26 april 2019) aan te melden als mogelijke partnergemeente van het IVN programma. Bovendien is het college gevraagd zich in te spannen om bij selectie als partnergemeente de in de aanvraag vermelde toezeggingen en intenties waar te maken. Dit alles met als doel om in november 2019 daadwerkelijk tot aanplant van de eerste ‘Tiny Forest’ over te gaan.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie unaniem aangenomen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie Tiny Forest

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 2 april 2019

 Constaterende dat: 

 • Het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, een programma ‘Tiny Forest’ heeft;
 • Een ‘Tiny Forest’ een minibos is ter grootte van een tennisbaan (ca.200 m2);
 • Het initiatief ‘Tiny Forest’, door samen te werken met scholen, kinderen via buitenlokalen kennis laat maken met de natuur en natuurbeleving voor buurtbewoners dichterbij brengt;
 • Er in Nederland inmiddels 31 ‘Tiny Forests’ gerealiseerd zijn, o.a. in Alphen a/d Rijn en Delft;
 • Het IVN in het kader van het programma op zoek is naar 12 partnergemeentes voor de periode 2019/2020 om 3 ‘Tiny Forests’ per gemeente te realiseren;
 • De kosten voor de aanleg van een ‘Tiny Forest’ voor partnergemeenten van IVN, vanwege co-financiering met de Nationale Postcodeloterij, ca. € 12.500 bedragen;

 Overwegende dat:

 • Het belangrijk is dat volwassenen en kinderen meer in contact komen met de natuur;
 • In de meeste wijken in Barendrecht nog geen schooltuinen of groene educatieplekken aanwezig zijn, terwijl natuureducatie juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen;
 • In het collegeprogramma van Barendrecht vermeld wordt dat ons dorp door meer groen mooier wordt en beter bestand is tegen klimaatveranderingen;
 • Een groen initiatief als ‘Tiny Forest’ biodiversiteit stimuleert, bijdraagt aan de klimaatbestendigheid en een prettige, gezonde ontmoetings- en educatieplek vormt voor buurtbewoners en scholen;

 Verzoekt het college: 

 • Zich vóór het einde van de aanmeldtermijn (26 april 2019) aan te melden als mogelijke partnergemeente van het IVN programma;
 • Zich in te spannen om bij selectie als partnergemeente de in de aanvraag vermelde toezeggingen en intenties waar te maken. Dit alles met als doel om in november 2019 daadwerkelijk tot aanplant van de eerste ‘Tiny Forest’ over te gaan;
 • De kosten voor aanleg, minimaal 12.500 euro per ‘Tiny Forest’, te dekken uit het budget (à 355.000 euro per jaar) voor Vervangen Speelvoorzieningen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Echt voor Barendrecht, Nicoline Blankenstein- van Heugten
D66, Marcel van Prehn
Groen Links, Arie Kooijman