EVB motie ‘implementatie ANPR camera’s Barendrecht’ aangenomen

Door gebruik te maken van ANPR-cameratechnologie kan Barendrecht iets veiliger worden gemaakt. EVB-raadslid Ruben van der Leer heeft daarom in de raadsvergadering van 05-03-2019 een motie ingediend. Deze motie werd breed gesteund en na stemming in de gemeenteraad aangenomen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie -implementatie ANPR camera’s Barendrecht-
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 5 maart 2019

Constaterende dat: 

  • ANPR-camera technologie, zowel nationaal als internationaal, een ruimschoots bewezen technologie is voor opsporingsdiensten;
  • De politie, bij monde van het basis team Oude-Maas, heeft aangegeven dat ANPR-camera toezicht voor hen van enorme toegevoegde waarde zou zijn voor het voorkomen en oplossen van tal van misdrijven;
  • Onderzoek heeft aangetoond dat ANPR camera’s op zowel inkomend- als uitgaand verkeer op strategische plaatsen het meest effectief is;
  • Inzet van ANPR-camera technologie bijdraagt aan de opsporing en aanpak van ondermijning;
  • Er in het verleden in Barendrecht al investeringen zijn gedaan in de elektrische infrastructuur voor de inzet van mobiele ANPR-camera’s;
  • De investering die hiermee voor de gemeente gemoeid is ongeveer € 200.000 bedraagt vanuit de gemeente, die in 8 jaar kan worden afgeschreven, waarbij de politie de jaarlijkse onderhoudskosten voor haar rekening neemt;

Overwegende dat:

  • Alle politieke partijen in Barendrecht betere veiligheid en effectievere handhaving in hun verkiezingsprogramma’s of hoog in het vaandel hebben staan en er hier nu een concrete kans ligt om die ambitie in de praktijk te brengen.

Verzoekt het college: 

  • De benodigde investering voor aanschaf en installatie van ANPR-camera’s op inkomend- en uitgaand verkeer op twee, door de politie geadviseerde, strategische plaatsen in Barendrecht (Dierensteinweg en Kilweg) op te nemen in een integrale veiligheidsplan, zodat deze tezamen met alle andere wensen en ontwikkelingen kan worden gewogen richting de begroting 2020;

En gaat over tot de orde van de dag.

Echt voor Barendrecht,
Ruben van der Leer

Share this: