EVB motie ‘betaalbare (jongeren)woningen aan de Gouwe’ aangenomen

Op initiatief van EVB raadslid Miranda Mes – le Feber is samen met PvdA de motie ‘betaalbare (jongeren)woningen aan de Gouwe’ ingediend in de raadsvergadering van 18-02-2020.

Na stemming in de gemeenteraad is deze motie aangenomen. EVB en PvdA stemden namelijk voor deze motie.

Klik hier voor ons persbericht over deze motie

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie ‘betaalbare (jongeren)woningen aan de Gouwe’

Ex Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 18 februari 2020,

Constaterende dat:

  • er sprake is van een groot tekort aan betaalbare (jongeren)woningen in Barendrecht;
  • alle partijen in de gemeenteraad in hun verkiezingsprogramma jongerenhuisvesting als speerpunt van de komende vier jaar hebben genoteerd en dit tevens in het collegeprogramma is opgenomen;
  • er aan de locatie ‘de Gouwe’ door het college een principe besluit is genomen over het ontwikkelen van dure woningen op de locatie waar nu een kantoorpand gevestigd is;

Overwegende dat:

  • er tot op heden niet tot nauwelijks ontwikkelingen zijn om jongerenwoningen in Barendrecht te realiseren;
  • de locatie aan de Gouwe potentie heeft om betaalbare woningen te realiseren;
  • het college over voldoende instrumenten beschikt, om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken;

Verzoekt het college:

  • in beginsel geen medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van het principe-plan “Residence de Gouwe Hoeck”, d.d. 9 september 2019
  • in plaats daarvan de ontwikkelaar, betrokken partijen en de Barendrechtse inwoners te laten weten dat het bestemmingsplan op deze locatie in beginsel pas gewijzigd wordt, indien dat leidt tot betaalbare woningen, waaronder voor jongeren
  • een marktverkenning te doen en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 18 februari 2020,

Echt voor Barendrecht, Miranda Mes – le Feber

PVDA, Winnie Hofland

Share this: