EVB lost belofte in: verantwoord centrumplan

centrumplan

EVB lost belofte in: verantwoord centrumplan

Na 12 jaar discussie is er eindelijk een concrete aanpak voor het centrum van Barendrecht. Eerdere plannen werden gekenmerkt door grootschaligheid en een hoog risico. De gemeenteraad nam dinsdag het Centrumplan aan dat o.l.v. EVB-wethouder Vermaat tot stand is gekomen. Gebieden in en om het oude centrum worden komende jaren los van elkaar ontwikkeld. Geheel in lijn met wat EVB bij de verkiezingen heeft beloofd.

Winkels
De gemeente investeert geen euro meer in riskante en grootschalige projecten voor meer winkels. Ondernemers en vastgoedeigenaren krijgen wel de kans uit te breiden. De gemeente ondersteunt dit met aanleg van gratis parkeerplekken in de groene buitenruimte. De kolossale, dure garage uit het oude plan gaat niet door.

Wonen
De gemeente bouwt zelf geen woningen maar schept wel voorwaarden om deze te realiseren. Via kwaliteitseisen, maximale bouwhoogte en aanleg van groen en parkeerruimte. EVB heeft steeds gepleit voor levensloop- woningen in het centrum. Deze komen er. Sociale woningbouw op de plek van het oude postkantoor en aan de Lohmanstraat; waar nu de Rabobank staat en aan de Middenbaan koopwoningen. Met behoud van Barendrechts aantrekkelijke uitstraling: veel groen, bouwhoogten die passen bij het dorpskarakter, evenwicht tussen sociale en private woningbouw en zorgwoningen. Dichtbij het oude centrum ziet EVB op korte termijn nog veel meer kansen, zoals op de plaats van het oude zwembad en in de Botter.

Financiën
“Stoppen met grote en dure plannen!”, was één van onze verkiezingsleuzen. Dat is met de nieuwe aanpak bereikt. Een dorpscentrum vernieuwen kost veel geld. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Het Centrumplan kost minder dan wat eerder alleen al was uitgetrokken voor een kolossale parkeergarage. Het huidige plan gaat uit van een maximale investering van 12,3 miljoen euro. Opbrengsten uit investeringen van ondernemers zijn hierin nog niet meegenomen. Wanneer zij meer investeren, profiteert de gemeente daarvan, bijvoorbeeld door verkoop van grond. EVB is voor invoering van baatbelasting en een parkeerfonds. Als investeringen met gemeenschapsgeld een aantrekkelijk centrum opleveren, stijgt de waarde van winkelpanden. Degenen die daarvan profiteren mogen dan best meebetalen, vindt EVB.

Na 12 jaar stagnatie kunnen we nu beginnen met de aanpak van ons centrum.
EVB heeft hiertoe een belangrijke aanzet gegeven.

logoevbfaceb-01