EVB koppelt terug naar bewoners wijk Riederhoek

Het bezoek van EVB aan de wijk Riederhoek op 4 februari  heeft geleid tot het indienen van vragen over een aantal zaken die met de buitenruimte in de wijk te maken hebben.

Met name heeft EVB vragen gesteld over achterstallig onderhoud van fiets- en voetpaden in Riederhoek. Daarnaast stelde EVB vragen over klachten van de inwoners over overlast door hondenpoep, het toezicht hier op en het tekort aan honden uitlaatplaatsen in deze wijk.

EVB kan naar aanleiding van de beantwoording door het college van B&W de bewoners van Riederhoek meedelen dat er sinds 2016 extra financiële middelen worden ingezet om het achterstallig onderhoud aan  fiets- en voetpaden weg te werken.

Uit de beantwoording door het college blijkt voorts dat er door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’S) scherper op overlast veroorzakende hondenbezitters wordt  toegezien. Daarnaast zal het huidige beleid tegen het licht worden gehouden in 2017, waarbij de inwoners van Barendrecht niet alleen wordt gevraagd naar hun mening over het beleid maar ook om verbeterpunten aan te dragen.

Antwoorden van het College naar aanleiding van de door EVB gestelde vragen:

beantwoording vragen EVB door College inzake Riederhoek

Share this: