EVB: Grote twijfels bij nieuw afvalbeleid

Het nieuwe afvalbeleidsplan voor Barendrecht dat op 2 april behandeld wordt in de gemeenteraad kan nog niet op steun van Echt voor Barendrecht (EVB) rekenen. In dit nieuwe afvalbeleid krijgt elk huishouden 2 minicontainers voor papier en GFT, verdwijnt Afval Loont en mag het plastic met het restafval in de ondergrondse container worden gegooid. Dit restafval wordt geregistreerd: wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie meer produceert moet bijbetalen.

Raadslid Miranda Mes: “Ook EVB vindt het heel belangrijk dat er op korte termijn een nieuw plan voor afvalscheiding komt, want nu verdwijnen er te veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden zoals papier, plastic en GFT in de ondergrondse containers. Dat is slecht voor het milieu en kost veel geld. Maar het plan dat er nu ligt vinden wij niet goed. Inwoners zijn niet betrokken bij de totstandkoming van dit plan, er zijn nog veel vragen over de uitvoering en onder experts bestaan twijfels over het effect van bij elkaar gooien van plastic en restafval. Bovendien weten we niet precies wat dit nieuwe plan financieel gaat kosten en opbrengen. Dit plan wordt kortom met veel onzekerheden, onder grote tijdsdruk door het College ingevoerd en dat is geen goed idee.”

EVB vindt het bovendien onbegrijpelijk dat Afval Loont moet stoppen. Mes: “Afval Loont heeft de afvalscheiding de afgelopen 4 jaar een zet in de goede richting gegeven. Veel Barendrechters doen mee aan het spaarsysteem en sparen zo een mooi bedrag voor zichzelf, hun vereniging of kerk bij elkaar. Het is onze overtuiging dat Afval Loont ook in een nieuw afvalplan een actieve rol zou kunnen vervullen, maar dit is door het College niet onderzocht. Eeuwig zonde.”

Share this: