EVB: Geluidsnormen windturbines achterhaald

bron: Ongeschonden Wijtschot


Windturbines voldoen mogelijk niet aan de nieuwe geluidsnormen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo stelt Echt voor Barendrecht (EVB). De partij baseert zich op een recente publicatie van het RIVM waarin het instituut stelt dat de Nederlandse geluidsnormen voor autoverkeer, spoorvervoer, vliegtuigen en windturbines achterhaald zijn. De nu al te hoog beoordeelde geluidsnormen zouden kunnen leiden tot diverse gezondheidsklachten. EVB heeft vragen aan het college van B&W gesteld.

Raadslid Richard Carlebur: “De normen die het RIVM nu stelt zijn strenger dan de normen die eerder gehanteerd werden. Het RIVM neemt namelijk het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over om de geluidsnormen te verlagen. Voor bestaande infrastructuur zal de impact waarschijnlijk beperkt zijn, maar bij de bouw van windturbines dient nu bijvoorbeeld extra rekening gehouden te worden met het onderscheid tussen hoorbaar en laagfrequent geluid, de afstand van windturbines ten opzichte van woningen en het formaat van de windturbines. Het zal interessant zijn om te weten wat het college gaat doen met het RIVM-advies, gelet op het recent verlengde convenant windenergie.”

Echt voor Barendrecht heeft zich al meerdere malen tegen de bouw van windturbines in Barendrecht uitgesproken. Het college van B&W lijkt echter vastberaden om windturbines in Barendrecht te realiseren.


Share this: