EVB factcheckt OZB-explosie VVD

Je kan merken dat het verkiezingstijd is. Politieke partijen beginnen hun stokpaardjes te berijden en tegenstellingen worden goed zichtbaar. EVB juicht dat debat toe: dan valt er tenminste wat te kiezen. EVB heeft met een ingezonden brief in de Schakel gereageerd op de onzin die de VVD vorige week in die krant liet optekenen. De VVD stelt dat zonder BAR, de OZB met 30% omhoog moet. Tijd voor een factcheck. En wat blijkt: vier maal prijs.

Onjuistheid 1 – De EVB-wethouders uiten voortdurend hun afkeer van samenwerking in BAR.

Dit is een éénzijdige interpretatie van het rapport, waaruit wordt geciteerd. Maar het gaat voorbij aan de volgende passage in het rapport (pagina 24), waarin we lezen: “Andere respondenten relativeren weer de opvatting van EVB: op onderdelen werken de EVB-bestuurders juist mee aan de samenwerking in BAR verband.”

Verder spreekt het rapport over uitlatingen van EVB-politici, dat is iets anders dan EVB-bestuurders. Onze lijsttrekker is zowel bestuurder als politicus. Bestuurders komen keurig de overeengekomen coalitieafspraken na en voeren het collegeprogramma uit. Dat deden zij overigens in 2014-2018 niet onverdienstelijk, lees de verantwoording er maar op na.

Maar voor wat betreft het BAR-construct heeft EVB een duidelijk afwijkende toekomstvisie:  Barendrecht blijft een zelfstandige gemeente. Met een eigen slagvaardige ambtelijke organisatie, voor wie de Barendrechters centraal staan. Samenwerken: ja. Samenvoegen: nee.

En dat standpunt, dat dragen we uit.

Onjuistheid 2 – Stoppen met het BAR-construct, kost Barendrecht € 2,5 miljoen per jaar.

Deze stelling suggereert dat de besparing van 10%/€ 2,5 miljoen die de afgelopen jaren is ingeboekt, geheel teniet zou wordt gedaan bij het terughalen van taken naar Barendrecht en/of het geheel stoppen met het BAR-construct. Daar is geen enkel bewijs voor.

Sterker nog, er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar dergelijke constructies en keer op keer is de conclusie dat ze op termijn geen geld besparen. Zie recent COELO. EVB is van mening dat we met een eigen organisatie de beste dienstverlening, tegen de laagste kosten kunnen bewerkstelligen. Wij gaan voor een kleine, slagvaardige lokale overheid, die dicht op de samenleving acteert. Dat zou ook liberalen moeten aanspreken.

Onjuistheid 3 – De OZB moet dan met 30% omhoog.
Zie onjuistheid 2, de VVD projecteert een niet onderbouwde kostenstijging van € 2,5 miljoen aan de huidige OZB-inkomsten van € 7,5 miljoen. Naast wat we hierboven aangeven, is de afgelopen jaren veel gerealiseerd in Barendrecht én juist zuinig met belastinggeld omgegaan.

De OZB-inkomsten stegen in 2014-2018 wel, maar minder dan het landelijk gemiddelde: slechts 4% (Onder VVD-bewind in 2010-2014 was dat ca. 10%). De lokale heffingen daalden in 2014-2018 met wel 5-13 % (Onder VVD-bewind in 2010-2014 stegen deze met 5-7%). Er werd verder in 2014-2018 per saldo ca. € 20 miljoen afgelost op geldleningen. (Onder VVD-bewind werd er in 2010-2014 € 60 miljoen bijgeleend).

Onjuistheid 4 – Barendrecht kent géén politieke partij die vindt dat de gemeente Barendrecht moet worden samengevoegd met buurgemeenten tot bijvoorbeeld een gemeente “Midden IJsselmonde”.

Dit is misschien wel het meest gênante statement van het stuk. Een poging om het verleden weg te moffelen wellicht. Die politieke partijen kent Barendrecht namelijk wel: VVD en D66. Zij hebben dat bij de start van de BAR in een openbare raadsvergadering bepleit als stip op de horizon. De naam “Midden IJsselmonde”, is destijds nota bene verzonnen en aangedragen door de VVD. Gelukkig hebben we de geluidsfragmenten nog, luister die hier terug en oordeel zelf.

Conclusie
In verkiezingstijd worden tegenstellingen uitvergroot. Dat is wat EVB betreft prima. Wij zijn altijd bereid tot discussie. En om stellingen daarin te factchecken. De stelling “Barendrecht zonder BAR: verhoging OZB met 30%” is zo’n stelling.
En die stelling classificeren we als: goedkope verkiezingsretoriek in de categorie ‘1.000 euro voor iedere werkende Nederlander’ en ‘geen geld meer naar de Grieken’.

Share this: