Veel EVB in coalitie akkoord!

Het akkoord van de drie partijen die het nieuwe college van B&W vormen bevat veel punten waarvoor Echt Voor Barendrecht zich bij de verkiezingen sterk heeft gemaakt. Enkele zaken die eruit springen zijn gratis RET-vervoer voor AOW’ers en terugkeer van de centrumbibliotheek in Het Kruispunt. De EVB-leden hebben daarom afgelopen donderdag eensgezind ingestemd met de coalitie met VVD en D66.

Het EVB-bestuur zal samen met de leden er op toezien dat komende raadsperiode een aantal zaken concreet verder gestalte krijgt. Voor onze partij is het van zeer groot belang dat inwoners van Barendrecht serieus worden genomen door en betrokken raken bij het gemeentebestuur. EVB nodigt iedereen die dit steunt uit lid te worden van onze partij (25 euro per jaar).

Het coalitieakkoord voorziet op aandringen van EVB in een onderzoek naar de gevolgen van de ambtelijke samenwerking met Albrandswaard en Ridderkerk (BAR). Veel inwoners klagen nu al over chaos in de dienstverlening. Hun mening moet duidelijk doorklinken in het onderzoek. Onze partij vindt verder dat een goed sociaal beleid moet worden ontwikkeld voor mensen die dit nodig hebben. Uiteraard ook bij de ingrijpende plannen van het Rijk in de zorg.

De EVB-leden zien in het coalitieakkoord een duidelijke breuk met het slechte beleid van het vorige college op een aantal punten. Zoals het riskante miljoenenavontuur Nieuw-Reijerwaard. Barendrecht zal onderzoeken of het verantwoord is te blijven deelnemen aan dit bedrijventerrein op grondgebied van Ridderkerk. Aan de dreigende geldverspilling bij de bouwplannen in Barendrecht Centrum maakt het coalitieakkoord nu al een eind. Geen winkels bouwen voor leegstand, maar woningen voor ouderen en jongeren.

De EVB-leden hebben aanvankelijk nogal aangehikt tegen deelname van VVD aan de coalitie. Deze partij had immers een zwaar stempel gedrukt op het vorige college en was hiervoor genadeloos afgestraft door de kiezer. Bovendien leek het intern nogal te rommelen binnen de VVD. Om al deze redenen was deze partij voor EVB niet de eerste keuze bij coalitievorming. De VVD kwam in beeld, omdat CDA onder zijn nieuwe politiek leider vrijwel alle andere partijen schoffeerde, koos voor een soort fusie met SGP en ChristenUnie en daarmee voor de oppositie. De VVD daarentegen heeft realiteitszin getoond en haar verantwoordelijkheid genomen.

,,EVB zal niet arrogant zijn’’, zei onze politieke voorman Vermaat onlangs tijdens een formatiedebat. Wij vinden dat, in tegenstelling tot afgelopen periode, ruimte moet zijn voor het voeren van oppositie. Om die reden hebben we ermee ingestemd dat de kleine partijen burgerraadsleden kunnen benoemen en de oppositie de raadscommissies voorzit.

Het karwei is begonnen. Wij houden u op de hoogte.

Bestuur Echt Voor Barendrecht

Share this: