EVB: “Betaalbare (jongeren)woningen aan de Gouwe”

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari j.l. heeft Echt voor Barendrecht (EVB) de motie “Betaalbare (jongeren)woningen aan de Gouwe” ingediend. Dit naar aanleiding van een principebesluit van het college om de bouw van 11 dure woningen aan de Gouwe mogelijk te maken. Woordvoerder Miranda Mes: “Onze eerste reactie op dit besluit was: niet weer dure appartementen, daarvan zijn er nu echt genoeg in Barendrecht. In de dure sector is geen woningnood terwijl er wel een groot tekort is aan betaalbare woningen, met name ook voor jongeren. Hier gaat iets mis.”

Naar de mening van EVB is deze locatie aan de Gouwe zo vlakbij het station en het centrum uitermate geschikt voor de ontwikkeling van betaalbare woningen. Het verzoek in de motie was daarom dan ook om geen medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van het principe-plan “Residence de Gouwe Hoeck”. In plaats daarvan wilde EVB via de motie de ontwikkelaar, betrokken partijen en de Barendrechtse inwoners laten weten dat het bestemmingsplan op deze locatie in beginsel enkel gewijzigd wordt, indien dat leidt tot betaalbare woningen, waaronder voor jongeren.
De motie kreeg tijdens de vergadering de steun van de PvdA, waarbij de wethouder werd opgeroepen een marktonderzoek te doen om betaalbare woningen op deze locatie waar te maken.

De overige collegepartijen steunden de motie niet, maar willen naar aanleiding van deze motie binnenkort wel een groot debat over hoe er meer betaalbare (jongeren)woningen in Barendrecht kunnen worden gerealiseerd. Mes: ”Geweldig, zo levert onze motie dubbel voordeel op en dat is voor het college ook een belangrijke signaal om nu toch snel actie te ondernemen om betaalbare woningen in heel Barendrecht te realiseren.”

Klik hier voor de ingediende motie

EVB gaat voor betaalbare woningen!

Share this: