Einde aan voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen

In veel gemeentes in Nederland hebben statushouders nog voorrang om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen. Ook in Barendrecht is dit het geval. Vroeger was dit een wettelijke verplichting, maar inmiddels hebben gemeentes hierin keuzevrijheid. Nu er in Barendrecht een grote woningschaarste heerst, zorgt deze urgentieverklaring volgens Echt voor Barendrecht (EVB) voor scheve verhoudingen onder Barendrechtse woningzoekenden. EVB zal daarom in de raadsvergadering van dinsdag 5 maart pleiten voor het afschaffen van deze urgentieverklaring.

Raadslid Jonathan Vrijman: “Ik wil meer gelijke kansen voor woningzoekenden die soms al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Wanneer de urgentieverklaring voor statushouders geschrapt wordt, leidt dit tot meer kansen op een sociale huurwoning voor bijvoorbeeld Barendrechtse jongeren.  Die wachten nu soms wel 5 tot 6 jaar op een sociale huurwoning.”

Hoewel de landelijke overheid beslist hoeveel statushouders elke gemeente in Nederland moet opvangen, kan een gemeente zelf zorgdragen voor de huisvesting van deze statushouders.
Vrijman: “EVB draagt ook deze mensen een warm hart toe. Voor deze groep woningzoekenden denk ik dat de gemeente Barendrecht ook creatievere oplossingen kan zoeken. De woonvorm aan de Talmaweg of het project Spring! aan het Zuideinde zijn hier goede voorbeelden van.”

Hoewel Vrijman bij de coalitiepartijen flink gepleit heeft om zijn voorstel te steunen is het maar de vraag of zijn motie voldoende steun oplevert. Steun uit onverwachte hoek kreeg Vrijman al wel, Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) riep op Twitter op het voorstel van EVB te steunen.

Share this: