Echt voor Barendrecht wil einde aan illegale graffiti

Graffiti bij winkelcentrum Paddewei

Een rommelig straatbeeld zet aan tot vandalisme en verloedering, terwijl een prettig straataanzicht juist net en schoon gedrag stimuleert, blijkt uit de zogenoemde Broken Window-theorie. In Barendrecht zorgt illegale graffiti volgens Echt voor Barendrecht (EVB) op verschillende plekken in het dorp voor een rommelig straatbeeld. De partij heeft al diverse locaties van illegale graffiti in kaart gebracht en wil dat het college van B&W deze verrommeling van de openbare ruimte tegengaat (zie ook de vragen die EVB aan het college gesteld heeft).

In april heeft EVB globaal in kaart gebracht waar in Barendrecht in de publieke ruimte zoal illegale graffiti te zien is. Bij deze rondgang bleek dat er flink gekliederd is in bijvoorbeeld fietstunnels en doorgangen, maar ook op elektriciteitshuisjes of op straatmeubilair. Op vele plaatsen staan zogenaamde Tags (handtekeningen) van illegale graffitispuiters en al dan niet obscene teksten. Hoewel EVB al meer dan zestig foto’s gemaakt heeft op vijfentwintig locaties, is dit volgens de partij waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.

EVB nodigt daarom iedere inwoner uit om ook in zijn of haar eigen buurt uit te kijken naar illegale graffiti en foto’s van deze graffiti op te sturen. Deze foto’s worden gebundeld en aangeboden aan het college van B&W. Hiermee wil EVB het college uitdagen om verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan en illegale graffiti te verwijderen. Bovendien zal de partij om maatregelen vragen om ongewenst geklieder in het straatbeeld te voorkomen. Foto’s voorzien van de locatie kunnen gestuurd worden naar secretaris@echtvoorbarendrecht.nl.

Share this: