Echt voor Barendrecht verspreidt huis-aan-huiskrant

Download hier de decemberkrant

Net als vorig jaar verspreidt Echt voor Barendrecht ook dit jaar weer een decemberkrant. In deze krant, die in heel Barendrecht huis-aan-huis wordt bezorgd, blikt de partij terug op het afgelopen politieke jaar en legt zij verantwoording af over haar inzet.

Voorzitter Roeland Bol: “Onze tientallen vrijwilligers gaan ook dit jaar weer de straat op om onze decemberkrant te bezorgen. In deze decemberkant wordt aan de hand van ons verkiezingsprogramma teruggekeken op de behaalde resultaten tot nu toe. Dit doen wij omdat wij transparant willen zijn over onze inzet in de gemeenteraad in het afgelopen jaar en uiteraard ook trots zijn op onze behaalde successen.”

Inwoners vinden de decemberkrant vóór Kerstmis in de bus. Huizen met een Nee/Nee-sticker worden overgeslagen. Inwoners die geen krant ontvangen hebben en de krant nog wel graag willen ontvangen kunnen een mail sturen naar secretaris@echtvoorbarendrecht.nl.

Share this: