Echt voor Barendrecht teleurgesteld over besluit nieuw afvalbeleid

Bronvermelding foto: www.kliko.nl

In de gemeenteraadsvergadering van 2 april jl. heeft de gemeenteraad gekozen voor een nieuw afvalbeleid in Barendrecht. Echt voor Barendrecht (EVB) stemde tegen. In het nieuwe afvalbeleid krijgt elk huishouden 2 containers voor papier en GFT, verdwijnt Afval Loont en mag het plastic met het restafval in de ondergrondse container worden gegooid. Dit restafval wordt geregistreerd: wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie meer produceert moet bijbetalen.

Raadslid Miranda Mes: “Ook EVB was een groot voorstander van een nieuw afvalbeleid, maar het nu aangenomen plan kon niet onze steun krijgen. Zo zijn de inwoners van Barendrecht niet bij dit plan betrokken, wordt Afval Loont de nek omgedraaid en is er nog veel aan het plan niet uitgewerkt, waaronder, niet onbelangrijk, de kosten en de opbrengsten.”

Het nieuwe afvalbeleid, dat met stoom en kokend water, in drie weken door de gemeenteraad werd geloodst, zal per 1 januari 2020 ingaan.