Echt voor Barendrecht kraakt voorjaarsnota: Afbraakbeleid!

De eerste voorjaarsnota van de coalitie van CDA, VVD, SGP/CU, PvdA, GroenLinks en D66 kan niet op sympathie rekenen van oppositiepartij Echt voor Barendrecht (EVB). Fractievoorzitter Lennart van der Linden kraakt het document dat het college van B&W vandaag publiek maakte onomwonden. Van der Linden: “Het college stelt voor om te bezuinigingen op onderhoud, sport, veiligheid en welzijn. In combinatie met hogere lasten voor burgers en bedrijven. Ongekend. Dit soort afbraakbeleid hebben we de afgelopen jaren in Barendrecht niet gezien.”

Minder buitenruimte, minder veiligheid
Het onderhoud van groen en buitenruimte moet eraan geloven. Minder bomenonderhoud, het onderhoudsniveau van stratenomlaag en minder onderhoud aan straatmeubilair. Ook veiligheid wordt niet ontzien: De gemeente stopt met het ondersteunen van buurtpreventie, die Barendrecht al jaren vrijwillig veiliger maken. Verder stopt de gemeente met actief cameratoezicht bij het NS-station en met het geven van voorlichting over veiligheid in de woonwijken in het voor- en najaar.

Bezuinigen op zorg en welzijn
Op welzijnsvlak wordt geschrapt in de mantelzorg en schuldhulpverlening. En op welzijn in de wijkteams. Ook op de zorgverzekering voor minima wordt beknibbeld. De extra bijdragen voor arme kinderen, de zogenaamde Klijnsma-gelden, schuift de coalitie wederom voor zich uit. Verder valt op dat het college de betaalbaarheid van zorg in Barendrecht in beslotenheid wil bespreken en daarover in beslotenheid afspraken wil maken. “Daar werkt EVB niet aan mee”, aldus van der Linden. “Discussie prima. Maar wij werken op basis van openbaarheid en transparantie. Zeker bij belangrijke onderwerpen als zorg”.

Hogere lasten voor burgers en bedrijven
De portemonnee van burgers en bedrijven wordt tenslotte niet ontzien: het college gaat hogere bijdragen vragen voor rijbewijzen, terwijl de openingstijden van de balie minder worden. Horecaondernemers moeten precarioheffing betalen. Een belasting per vierkante meter buitenterras. Bij het NS-station wordt betaald parkeren ingevoerd.

Penny-wise pound foolish
Van der Linden hekelt het beknibbelen op kleine bedragen, terwijl de grote olifant in de kamer niet wordt benoemd. Namelijk deuitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6. Van der Linden: “Dit kost Barendrecht € 300.000 extra per jaar. In plaats van dat terug te draaien wordt het sportgala afgeschaft á € 8.500 per jaar. En het college ruilt de schapen op de geluidswal in voor een grasmaaier. Dat zou € 12.000 per jaar goedkoper zijn. De Britten hebben hier een mooie term voor: Penny-wise Pound-foolish!”

De voorjaarsnota is momenteel nog slechts een voorstel van het college. De gemeenteraad kan anders besluiten. Komende maand wordt de voorjaarsnota in de gemeenteraad behandeld. EVB gaat daarover graag met de coalitiepartijen in debat.