Echt voor Barendrecht hekelt vreemde gang van zaken Voorjaarsnota

Bronvermelding foto: Barendrechts Dagblad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 juli jongstleden werd de Voorjaarsnota van de gemeente Barendrecht behandeld. Oppositiepartij Echt voor Barendrecht (EVB) werd krap 24 uur vóór de behandeling van deze Voorjaarsnota echter overvallen door de zes coalitiepartijen die ter elfder ure de gehele Voorjaarsnota overhoop hadden gegooid. Zij bleken met behulp en steun van hun zes wethouders achter gesloten deuren een alternatieve Voorjaarsnota te hebben gemaakt. 

In de gemeenteraadsvergadering verbaasde fractievoorzitter Lennart van der Linden zich hierover: “Mijn partij heeft al weken geleden, zoals in de gemeenteraad is afgesproken, onze inhoudelijke voorstellen voor de Voorjaarsnota met alle partijen gedeeld. Wij hebben hier nul reactie op gekregen. En dan één dag voor deze raadsvergadering komt er na koortsachtig overleg in de coalitie dit totaal nieuwe voorstel gesteund door het college en dat mag ik dan uit de krant vernemen.”

Verschillende coalitiepartijen gaven aan het ongepast te vinden dat EVB tijdens de raadsvergadering het functioneren van de individuele wethouders besprak. Van der Linden: “Ik maak hier na een jaar de balans op over het functioneren van uw wethouders en sommigen vinden dit respectloos, ik vind het echter van weinig respect getuigen, naar de helft van de gemeenteraad en naar onze inwoners, dat op deze wijze Barendrecht wordt bestuurd.”