Echt voor Barendrecht en BOBO organiseren energiesymposium

Op zaterdag 15 juni organiseert de fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) in samenwerking met Bewonersvereniging Buitenoord (BOBO) een energiesymposium. Het symposium is een lokale verkenning en zal gaan over de gevolgen van de energietransitie op de persoonlijke leefomgeving van de inwoners van Barendrecht.

Volgens raadslid Miranda Mes (EVB) zijn de plannen voor de energietransitie door het huidige kabinet in een stroomversnelling geraakt. Mes: “De energietransitie gaat iedereen raken, maar er zijn in Barendrecht nog veel keuzes te maken. Daarom is het belangrijk om bewoners nu alvast te informeren en met hen in gesprek te gaan. Met dit symposium proberen wij helderheid te verschaffen in een inmiddels verhit debat.”

Er is een mooi breed programma ontwikkeld met verschillende sprekers. Dagvoorzitter van het symposium is de journalist Marco Visscher. Hij is onder meer bekend van zijn boek “De energietransitie” en al 20 jaar zeer betrokken bij dit onderwerp. Visscher gaat in op de vraag hoe haalbaar en betaalbaar een fossielvrije toekomst is. Barendrechter Kees Pieters is aangesloten bij het Duurzaam Energie Initiatief en laat zien hoe de verschillende te maken keuzes bijdragen aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Lennard Seriese van netwerkbeheerder Stedin geeft uitleg over de aanpassingen die van ons energiesysteem gevraagd zullen worden en hoe Stedin daar nu al op inspeelt. Jan Groenhof tenslotte, inwoner van Buitenoord en expert op het gebied van de verduurzaming van woningen, vertelt hoe woningen nu al gereed gemaakt kunnen worden voor de toekomst.

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen en worden deelnemers met behulp van stellingen uitgedaagd om mee te denken hoe de energietransitie in Barendrecht kan worden vormgegeven. De ochtend wordt opgeluisterd door de Barendrechtse kleinkunstformatie “Van Bezemwijk”. Het symposium wordt van 10:00 tot 13:00 gehouden in de grote zaal van De Baerne. Inloop is mogelijk vanaf 09:30. Deelname aan het symposium is gratis, maar in verband met het aantal zitplaatsen is aanmelden wel gewenst. U kunt hiervoor mailen naar dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl