Echt buitenbad voor Barendrecht

Foto: van links naar rechts: André van Kesteren (directeur zwembad), Inge de Bruijn en Cerano Bakker (EVB)

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Barendrecht heeft bijna 50.000 inwoners en veel goede voorzieningen. Denk aan het theater, 2 bibliotheken, sport, onderwijs en openbaar groen. Om buiten te zwemmen reizen Barendrechters echter al sinds jaar en dag naar naastgelegen gemeenten. Mogelijk is dat binnenkort verleden tijd. De directie van het Inge de Bruijn zwembad heeft een plan ontwikkeld voor een natuur gezuiverd buitenbad. Een nieuw concept waarbij plezier, ontspanning en duurzaamheid voor jong en oud samen gaan. EVB juicht dit initiatief toe. Een buitenzwembad is een voorziening met toegevoegde waarde voor Barendrecht. Zwemmen is goed voor de volksgezondheid, welzijn, ontspanning en het sociaal samenzijn.

Wie heeft u gesproken?
EVB heeft onder andere gesproken met de directie van het Inge de Bruijn zwembad, Zwem- en Poloclub Barendrecht (ZPB) en Inge de Bruijn zelf. Allen zijn enthousiast over een buitenbad. Zeker wanneer daar naast recreëren ook gesport kan worden. Enige maanden geleden – het was toen ruim boven de 30 graden – hebben wij het college gevraagd naar de mogelijkheden. Wij waren blij verrast door de vele enthousiaste reacties van onze inwoners. Ons artikel over een buitenbad op een lokale nieuwssite kreeg meer dan 250 likes en bijna 60 reacties, vrijwel allemaal positief.

Waar heeft u de overige informatie vandaan gehaald?
Betrokkenen zien veel mogelijkheden en een duidelijke meerwaarde in een buitenzwembad. Zeker wanneer dat voldoet aan wedstrijdvereisten, bijvoorbeeld een minimale afmeting van 25×15 meter. EVB heeft verder onderzoek gedaan naar natuurgezuiverde zwembaden. Bij een natuurgezuiverd zwembad wordt het water op een natuurlijke manier gefilterd en wordt geen gebruik meer gemaakt van chloor. Deze manier van filteren is innovatief, duurzaam en beter voor de zwemmers. Verder is het een kans om de exploitatie van het huidige zwembad te verbeteren. In de zomermaanden zijn er traditioneel minder klanten. Met een buitenbad verandert dat, dus zijn er meer inkomsten.

Wat is het vervolg?
EVB houdt uiteraard contact met alle betrokkenen en zal de vorderingen van dit project op de voet volgen. De plannen worden binnenkort aangeboden aan het college. EVB heeft er alle vertrouwen in dat er wordt doorgepakt met dit initiatief, met echt meerwaarde voor Barendrecht. We kijken er naar uit!

U als inwoner blijft onze belangrijkste informatiebron en komt ons ook de komende tijd tegen. In de wijken en op weekmarkten. We gaan graag het gesprek met u aan. Heeft u zorgen en/of ideeën? Dan kunt u altijd bij ons terecht via de contact knop op www.echtvoorbarendrecht.nl

Share this: