Echt voor Barendrecht bezoekt Buitenoord 1 en 3

Buitenoord 1 en 3 zijn gerealiseerd in de jaren zeventig respectievelijk begin jaren tachtig. Op zaterdag 24 februari staat de EVB-bus geparkeerd langs de Ziedewijdsebaan hoek Punter.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Buitenoord als geheel is een wandel- en fietsvriendelijke wijk. De gedetailleerde inrichting met veel bloembakken, speelplaatsen, het groen en de waterpartijen geeft Buitenoord een eigen karakter. Op korte afstand liggen Park Buitenoord en het natuur- en recreatiegebied Zuidpolder.
Over deze onderwerpen en meer willen  we met u in gesprek. Om te horen wat ú vindt van de wijk en hoe het woon- en leefklimaat kan worden verbeterd. Maar uiteraard willen zij ook over andere zaken in onze gemeente met u praten.

U kunt  EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met ons in gesprek te gaan.

Bezoek onze verkiezingssite en lees onze punten en visie.