Echt voor Barendrecht bedankt haar wethouders

Op een bewogen gemeenteraadsvergadering is op 14 juni jl. een nieuw college van B&W van Barendrecht geïnstalleerd.

Echt voor Barendrecht maakt zoals bekend geen onderdeel uit van dit college.
Van onze wethouders, Dirk Vermaat en Lennart van der Linden zal nog op een ander moment waardig afscheid worden genomen. Namens het bestuur, de fractie en de leden wil ik alvast Dirk en Lennart bedanken voor hun passionele en tomeloze inzet voor Barendrecht en onze inwoners. We zijn blij en dankbaar dat Dirk en Lennart als raadsleden behouden blijven voor onze partij. Gezamenlijk zullen wij ons ook in de komende periode strijdbaar voor Barendrecht inzetten.

Roeland Bol,
Voorzitter.