EVB voert continue campagne. We gaan iedere maand de wijken in en organiseren regelmatig interessante bijeenkomsten. We bouwen onze website steeds verder uit, maken regelmatig filmpjes over actuele onderwerpen en plaatsen bijna dagelijks content op social media. Dit alles kost geld, maar EVB ontvangt in tegenstelling tot de afdelingen van de landelijke politieke partijen geen subsidie. Uw donatie is daarom meer dan welkom!

Met uw steun kunnen wij onze standpunten nog beter voor het voetlicht krijgen. We zijn blij met ieder bedrag – dus als u iets kunt missen: steun ons! 

Uw donatie kunt u overmaken naar rekeningnummer:
(IBAN) NL 06 INGB 0006 0917 06  ten name van ‘Echt voor Barendrecht’
onder vermelding van ‘donatie

EVB heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).
Giften en donaties zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In onze privacyverklaring is te lezen hoe Echt voor Barendrecht veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.