Democratie begint bij jezelf

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse winterfeest gehouden. Een gezellige dag in het sfeervolle oude centrum. Een dag bij uitstek geschikt om inwoners van Barendrecht te ontmoeten. EVB was de gehele dag aanwezig tijdens dit weer geslaagde evenement. Onze kraam te midden van de vele activiteiten werd druk bezocht.

Wie heeft u gesproken?
Er werden vragen gesteld over actuele onderwerpen, zoals de hoognodige aanpak van het centrum in Carnisselande, woningbouw zowel levensloopbestendig als voor starters en jongeren, de onderdoorgang van de A29, de BAR, ons verzet tegen windfabrieken en het gratis openbaar vervoer voor AOW gerechtigden.

Zo kwam er lachend een oudere heer de EVB kraam binnenlopen, op zoek naar één van onze wethouders, Dirk Vermaat. Toen we hem vertelden dat de wethouder er later op de dag zou zijn, zei hij gedecideerd: “Zeg hem maar dattie moet opschieten met die nieuwe woningen in het centrum, anders stem ik volgende keer op een andere EVB-er.”

We hoorden veel reacties op de plannen voor de openstelling van de bussluis onder de A29. De één opperde “Paaltjes weg en het probleem is opgelost. Waarom kost dat dan drie en een half miljoen?” De ander: “Ik was aanwezig bij een bewonersavond van EVB. Daar zeiden ze dat als je het goed en veilig voor het hele dorp wilt doen, dan kost het minstens acht miljoen.”

Wij spraken ook inwoners die klaagden over de BAR-organisatie, vooral over de wachttijden. “Het is er niet beter op geworden”, stelde de één. “Die BAR is toch maar een probeersel?” vroeg weer een ander.

Overduidelijk bleek dat AOW-gerechtigden erg tevreden zijn dat het gratis openbaar vervoer in 2016 gehandhaafd blijft. Deze maatregel maakt velen écht blij en draagt bij om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De conclusies in het evaluatierapport zijn duidelijk. EVB steunt dan ook het voorstel om deze maatregel tenminste tot en met 2018 door te trekken.

Wat is het vervolg?
Er zijn ook komend jaar belangrijke vraagstukken te behandelen binnen de politieke arena. Dat doen we graag samen met u. Onze fractie, wethouders en bestuursleden staan altijd open voor uw mening. Laat ons die ook in het nieuwe jaar volop weten: www.echtvoorbarendrecht.nl. Democratie begint bij jezelf! Regelmatig zijn we bij u in de wijk aanwezig. Ons doel? Samen komen tot een beter Barendrecht. Wij ontmoeten u dan ook graag in 2016. Prettige feestdagen!

Share this: