Datalek SVHW

Geacht College, geachte Burgemeester,

Op 30 november 2016 is SVHW geïnformeerd door een leverancier, die onder andere voor SVHW werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ), dat van een medewerker van deze leverancier een laptop is gestolen. Mogelijk staan op deze laptop gevoelige gegevens, zoals BSN-nummers, van inwoners uit onder meer de gemeente Barendrecht. SVHW heeft aangifte gedaan van een datalek.

afbeelding

Echt Voor Barendrecht heeft hierover een aantal vragen:

 1. Kunt u aangeven wanneer u bent geïnformeerd over het datalek welke op 30 november 2016 is gemeld bij SVHW?
 2. Op 30 november 2016 is SVHW geïnformeerd over de gestolen laptop. Kunt u aangeven wanneer de laptop van deze leverancier is gestolen?
 3. Is bekend of de laptop en harddisk van de laptop gebruik maakte van encryptie? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven waarom er geen back-up van de laptop is gemaakt?
 5. Kunt u aangeven op welke wijze de gegevens van SVHW op de laptop zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld door een intern netwerk bij SVHW, VPN, cloud-toepassing of een fysieke gegevensdrager?
 6. Kunt u aangegeven voor welke andere Barendrechtse instanties de leverancier werkzaamheden uitvoerde en of deze instanties mogelijk ook zijn getroffen?
 7. Wordt in het onderzoek ook naar oplossingen gezocht om identiteitsfraude als gevolg van het datalek te voorkomen? Indien nee, waarom niet?

Een datalek in overheidssystemen kan ernstige gevolgen hebben voor inwoners en kan onder andere leiden tot identiteitsdiefstal. Bij identiteitsdiefstal kunnen inwoners direct of op termijn in ernstige financiële en persoonlijke problemen komen, mede omdat de bewijslast in veel gevallen bij de inwoners ligt. De gevolgen van identiteitsdiefstal kunnen soms pas na maanden zichtbaar worden

 1. Is de gemeente Barendrecht bereid en in staat om inwoners die als gevolg van een datalek en het datalek bij SVHW in het bijzonder direct of indirect in de problemen komen tijdig bij te staan, zowel financieel als juridisch?
 2. Hoe gaat u de inwoners van de gemeente Barendrecht informeren over:
  1. De risico’s die zij kunnen lopen?
  2. Hoe hun eventuele problemen met identiteitsdiefstal bijtijds kunnen worden gesignaleerd en opgelost?
 3. Is de gemeente Barendrecht bereid de directe en indirecte gevolgen van het datalek voor inwoners zoveel mogelijk tijdig te compenseren? Zo ja, op welke wijze kan daar invulling aan worde gegeven? Zo nee, waarom niet?

Graag schriftelijke beantwoording van de vragen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Kees Takken

6 december 2016

 

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.