Cursus “Hoe werkt gemeentepolitiek?”

Deelnemers van de cursus "Hoe werkt gemeentepolitiek?" uit 2017

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is Echt voor Barendrecht (EVB), de grootste politieke partij van Barendrecht, op zoek naar kandidaat- gemeenteraadsleden. Eenieder die zich betrokken voelt met Barendrecht en interesse heeft in de gemeentepolitiek wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze cursus “Hoe werkt gemeentepolitiek?”.

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Echt voor Barendrecht neemt daar uiteraard aan deel en gaat wederom voor een kwalitatief hoogwaardige kandidatenlijst met daarop betrokken inwoners met een hart voor Barendrecht.

EVB organiseert voor deze kandidaten in spe, maar ook voor andere geïnteresseerde leden, de cursus “Hoe werkt gemeentepolitiek?”. Dit afwisselende en op de praktijk gerichte trainingsprogramma neemt 6 avonden in beslag en vindt plaats op maandagavond. De start is op 26 oktober. De cursus wordt afgesloten op 30 november.

Alle voor een gemeenteraadslid belangrijke onderwerpen, zoals de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van B&W, het functioneren van de gemeentelijke commissies en inspraakmogelijkheden van onze inwoners komen aan de orde. Maar daarnaast zal ook stil worden gestaan bij onderwerpen zoals integriteit, effectief debatteren en manieren waarop onze inwoners bij het gemeentelijk beleid kunnen worden betrokken.

De cursus wordt onder andere gegeven door Dirk Vermaat en Lennart van der Linden, beiden oud-wethouders voor EVB. De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 25,00 incl. lesmaterialen.

Bij de cursus wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende RIVM-maatregelen vanwege covid-19.

Opgeven voor de cursus kan via secretaris@echtvoorbarendrecht.nl of telefonisch op 0180-20 10 20

Share this: