Blog: Verantwoordelijkheidsvakantie

In het reces, zoals de vakantieperiode in de politiek zo mooi heet, ligt alles een beetje stil. Er zijn weinig ontwikkelingen, geen vergaderingen en al helemaal geen nieuwe voorstellen. Ik heb dat altijd gek gevonden. Alsof er twee maanden geen zaken in het land zijn die enige bemoeienis van een parlement of een gemeenteraad behoeven. De gemeenteraadsfractie van Echt voor Barendrecht heeft in de afgelopen vakantieperiode in ieder geval niet stilgezeten en wel een aantal zaken aangekaart, en niet voor niets.

Zo waren er tijdens het reces verschillende incidenten, dat wil zeggen bijna-ongelukken op rangeerterrein Kijfhoek, een gebied vlakbij Barendrecht, waar treinwagons met gevaarlijke stoffen worden af- en aangekoppeld. Een van de in totaal vier incidenten binnen enkele weken was een botsing tussen twee wagons. Een incident dat doet denken aan een soortgelijk incident in 2011. Toen was er op hetzelfde terrein ook een botsing en ontstond een grote ethanolbrand. Als gevolg van deze brand moesten er zelfs mensen uit hun huis worden geëvacueerd. Daar zullen de instanties dan wel van geleerd hebben zou je denken, maar nee, zeven jaar later gebeurt het gewoon nog eens en daarna nog drie keer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet ProRail naar aanleiding van de vier incidenten onder verscherpt toezicht en geeft aan dat de veiligheid van Kijfhoek structureel in gevaar is omdat de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd. Voor de gemeenteraad en het college van Zwijndrecht, waar het rangeerterrein Kijfhoek officieel onder valt, zijn de incidenten reden genoeg om in het reces een extra raadsvergadering te houden. Er wordt besloten om een brief op hoge poten naar de minister te sturen. De inwoners rond Kijfhoek lopen immers gevaar, maar niet alleen de inwoners van Zwijndrecht, ook de inwoners van Barendrecht. Hier in Barendrecht zwijgt het college echter, incident na incident.

Pas nadat Echt voor Barendrecht vragen stelde over de vier incidenten kwam het college van B&W met een reactie. Maar hoewel nota bene locoburgemeester Bults (D66) aanwezig was bij de extra raadsvergadering in Zwijndrecht zegt men hier van geen enkel incident te weten. Gekker wordt het nog als blijkt dat de burgemeester in een van zijn nevenfuncties betrokken is bij het onderhoud van de veiligheidsvoorzieningen op Kijfhoek. Ook vanuit deze hoedanigheid zegt de burgemeester echter niet op de hoogte te zijn van de incidenten. En op extra informatie hoeft de gemeenteraad van Barendrecht ook al niet te rekenen, dat moet maar uit de brief aan de minister van de gemeente Zwijndrecht worden opgemaakt.

Een college dat amper verantwoordelijkheid toont en geen informatie wil delen. Zo wordt het reces in Barendrecht ook een staatsrechtelijk unicum. Het is daarom maar te hopen dat ons dorp, de komende jaren tijdens de zomerperiode, voor echte rampspoed wordt behoed.

Roeland Bol, voorzitter

Bronvermelding: Ikstripje.nl (cartoon) en Joop van Houdt (foto)

Share this: