Column Roeland Bol: Dag bibliotheek!

Bronvermelding foto: Barendrechts Dagblad

“Ruim baan voor meer laaggeletterdheid in Barendrecht”, dat zou een passend motto van het nieuwe plan voor de bibliotheek in Carnisselande kunnen zijn. Om te bezuinigen op de kosten van de bibliotheek wordt door dit college namelijk de functie van deze prachtige bibliotheek aan het Middeldijkerplein drastisch ingeperkt. Zo is er straks niet alleen minder ruimte voor de collectie (de bibliotheek verliest de helft van haar ruimte) maar is het ook nog onduidelijk wanneer inwoners precies bij de bibliotheek terecht kunnen. Je hoeft geen waarzegger te zijn om in te zien dat dit een duidelijk recept is voor de ondergang van deze mooie bibliotheek. Toch gingen de leden van de coalitiepartijen tijdens de raadsvergadering van 2 juli “met groot vertrouwen” en “in dankbaarheid” unaniem akkoord met dit onzalige plan. Ironisch, omdat er toch een overduidelijke analogie is tussen dit plan en een soortgelijk bibliotheekconcept dat er enkele jaren geleden voor zorgde dat de bibliotheek in Het Kruispunt bijna ten onderging.  De geschiedenis herhaalt zich.

Dat het huidige college werk moest maken van de financiering van de bibliotheek in Carnisselande staat overigens buiten kijf. Nadat het toenmalige college van Albrandswaard vanaf 2018 niet meer aan de bibliotheek wou bijdragen moest sindsdien de volledige subsidie uit de gemeentebegroting van Barendrecht komen. Bijzonder is echter, dat er na de verkiezingen door dit college ook nooit meer contact is geweest met het nieuwe college in Albrandswaard over een mogelijke doorstart in de samenwerking. Dit terwijl maar liefst 11 procent van de huidige gebruikers van de bibliotheek uit Albrandswaard afkomstig is. Daarnaast is het opmerkelijk dat er nooit onderzocht is of een samenwerking met andere bibliotheken of gemeentes in de regio tot stand kon komen. Men lijkt simpelweg gekozen te hebben voor de makkelijkste weg: de bibliotheek uitkleden en de vrijgekomen ruimte van de bibliotheek verhuren. Zo verhuist een gemeentelijke welzijnsorganisatie naar het pand en wordt een deel van de ruimte voor de verhuur aan allerlei religieuze splintergenootschappen ter beschikking gesteld. En terwijl in een door de gemeente gesubsidieerd pand dus boeken voor religie moeten wijken, kraait het college in de media dat hierdoor de bibliotheek “bruisender” wordt dan ooit.

De realiteit is dat in onze samenleving bibliotheken broodnodig zijn. Uit recent onderzoek van de stichting Lezen en Schrijven blijkt dat er in ons land maar liefst 740.000 mensen zijn die laaggeletterd zijn. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen – en daardoor ook met digitale vaardigheden – neemt zelfs toe. Zo wordt de kloof tussen zij die wel kunnen meekomen en zij die dat niet kunnen, steeds groter. En het is uiteraard niet toevallig dat laaggeletterdheid juist mensen treft die het ook sociaal-maatschappelijk moeilijk hebben. Mensen met een laag inkomen hebben nu eenmaal minder geld voor het kopen van een boek, het verkrijgen van bijles of het volgen van een computercursus. Eigenlijk precies waar bibliotheken op inspelen en zich vandaag de dag op toeleggen. Die publieke dienstverlening niet versterken, erkennen of erger nog ontmantelen is niets anders dan een ondermijning van onze kenniseconomie en een verarming van de gemeenschapszin waar Barendrecht zo fier op is.

Roeland Bol,
voorzitter@echtvoorbarendrecht.nl

Share this: