Herbronnen, verkiezingen en verkooppraatjes

Als er verkiezingen aankomen, zoals 16 maart in Barendrecht, gaan veel traditionele politieke partijen “herbronnen”. Dan gaan zij weer eens nadenken waar men eigenlijk voor staat. Wel zo belangrijk om kiezers te paaien en zetels te bemachtigen de komende jaren.

EVB doet dat anders. Wij gaan niet ééns per vier jaar nadenken, maar laten ons doorlopend inspireren. We gaan iedere twee weken op wijkbezoek en spreken dan met inwoners over hun woonomgeving en over Barendrecht. En iedere maand overleggen we met onze ruim 200 leden. Een doorsnede van Barendrecht. Daardoor staat onze politieke antenne structureel goed afgesteld.

Veel traditionele partijen kampen echter met een gebrek aan mensen. Of een gebrek aan visie. Of nog erger: een combinatie van beide. In Barendrecht moeten zij ook nog eens vier jaar flutbeleid verdedigen. Er is geen enkel noemenswaardig resultaat geboekt  maar wel veel geld verspild. En draagvlak bij inwoners verspeeld. Met name door de overhaaste invoering van onlogisch afvalbeleid.

Afvalbeleid was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen groot thema. Waarom het na de verkiezingen compleet op de schop moest met alle chaos daaromheen, blijft dan ook een raadsel. Grootste pijnpunt bij invoering: inwoners waren totaal niet vooraf betrokken. Zij kregen opeens klikobakken opgedrongen en kliko-verzamelplekken voor de deur. Het onlogische beleid leidde tot veel protest. Op meerdere druk bezochte wijkbijeenkomsten kwamen honderden mensen verhaal halen en zich beklagen over de gang van zaken. Helaas, van meepraten was geen sprake. Men mocht vooral aanhoren wat er voor en over hen was beslist in de gemeenteraad. Met 15 stemmen voor en 14 tegen.

Géén van de huidige besturende partijen trok zich wat aan van de onvrede. Luisteren naar inwoners? Hen moest vooral beter worden uitgelegd dat dit beleid goed was! Een raadslid van de ChristenUnie ging zelfs zo ver dat ze De Schakel en het Barendrechts Dagblad betichtte van het ophitsen van burgers tegen het afvalbeleid.

Deze dubieuze gang van zaken mogen die partijen de komende tijd verdedigen. Maar verkiezingen gaan niet alleen om terugblikken. Ze gaan natuurlijk vooral om vooruit kijken. Over hoe we het de komende jaren willen gaan doen. Het verleden is daarbij geen garantie voor de toekomst, maar geeft wel wat houvast.

En partijen die na herbronning nu met verkooppraatjes komen als ‘we moeten burgers vooraf bij beleid betrekken’ en ‘we moeten als overheid minder dingen van bovenaf opleggen’, terwijl ze kritiekloos instemden met de invoering van het afvalbeleid de afgelopen jaren, zijn ongeloofwaardig.

Share this: