Column: Barendrechtse wethouders manipuleren aankomende verkiezingscampagne

Over 8 maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Barendrechters kiezen door wie zij zich laten vertegenwoordigen in het gemeentebestuur. Een ijkmoment voor de zittende macht. In 2022 staan zeven (!) zittende partijen aan de lat. Zij verdedigen een democratisch wanconstruct in 2018 opgetuigd. Nadat EVB 45% van de stemmen haalde, werd de partij direct naar de oppositiebankjes verwezen. Tegen gemaakte afspraken en goed fatsoen in, niet eens een constructief gesprek. Het heeft geleid tot vier jaar magere resultaten. Wat te denken van:

Overhaast en ondoordacht afvalbeleid

Beleid dat in een paar weken tijd werd doorgedrukt. Met de kleinst mogelijke meerderheid. Zonder enige inspraak van inwoners. Verloedering van de buitenruimte. Een fiasco met pasjes. Bezwaren en protesten werden weggewuifd. De verantwoordelijk directeur vloeide af met gouden handdruk.

Betaalbare woningen

Of beter: het gebrek daar aan. Dat heeft ook landelijke oorzaken. Maar dat is te makkelijk. De coalitie benoemde een stagiair tot wethouder op dit ‘hoofdossier’. Iedere verkiezingsbelofte over betaalbare woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen belandde in de prullenbak. Het enige om mee te pochen zijn ‘de stationstuinen’ nog. Industriegebied wordt woonwijk. Mooie plaatjes en vergezichten. Maar de knullige bestuurlijke aanpak wreekt zich. Speculanten krijgen vrij baan. En men vergat het Hagé terrein. Dat kostte 2.000 geplande woningen. Een megalomaan fiasco dreigt. En voorlopig gaat geen paal de grond in.

Torenhoge belastingen

De OZB werd dit jaar ruim 8% verhoogd. De afvalstoffenheffing, met de kosten van het afvalbeleid, steeg met 20%. De grootste belastingverhoging in ruim 10 jaar. De extra inkomsten worden gebruikt voor het financieren van bestuurlijke baantjes. Het aantal wethouders werd na de verkiezingen namelijk uitgebreid. Van 4 naar 6. Met 15 stemmen voor in de gemeenteraad. En 14 tegen. Dit kost de belastingbetaler jaarlijks € 300.000 extra. De helft meer wethouders. Voor minder resultaat.

Regerende partijen vrezen een pak slaag van de kiezer. Dus zet men onorthodoxe methodes in om de campagne te frustreren. Wethouders besloten recent dat het in Barendrecht niet is toegestaan om vrije verkiezingsborden op te hangen in campagnetijd. Terwijl dat in Rotterdam al ruim 10 jaar goed gaat. In Barendrecht vreest men natuurlijk de honderden leden van EVB. Die popelen om campagne te voeren. Men wil hoogstens nadenken over iedere partij evenveel lantaarnpalen toekennen. Ook commerciële aanbieders worden contractueel gereguleerd. Voor een prikkie moeten zij iedere partij evenveel borden gunnen. Splinterpartijen zonder leden krijgen daardoor een ‘eerlijke’ kans. Nog even en men besluit om ook woonwijken te verdelen voor het flyeren. Van een vrije markt is geen sprake. Van verkiezingscommunisme wel.

Wethouders die zelf kandidaat lijsttrekker zijn van hun partij manipuleren met deze besluiten actief de aankomende campagne. Waaraan zij deelnemen. Het zijn taferelen die je verwacht in de gemiddelde bananenrepubliek. Maar het gebeurt gewoon voor uw neus. Hier in Barendrecht.

Share this: