Column: Het baantjes dilemma van het monsterverbond

Column door Lennart van der Linden

Het baantjes dilemma van het monsterverbond

Het formatieproces in Barendrecht van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 voltrekt zich al weken in volledige stilte. Het proces staat haaks op wat gebruikelijk is. Bovendien worden diverse afspraken die door alle partijen vóór de verkiezingen zijn gemaakt en vastgelegd structureel aan de laars gelapt. EVB, dat 45% van het electoraat vertegenwoordigt, wordt vanaf dag 1 totaal buitengesloten. Dat recht heeft de helft plus 1. Maar geloofwaardig en betrouwbaar is het allerminst.

Toch lazen we dat het politieke ei nu toch bijna is gelegd. De baantjes zijn echter nog niet verdeeld. Hoe ziet de invulling van wethoudersposten er straks uit? Een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen. Iedere partij weet dat je in het college van B&W veel invloed kunt uitoefenen. Barendrecht is met bijna 50.000 inwoners een gemeente die door drie fulltime wethouders én burgemeester geleid kan worden. En anders maximaal met 4 (zoals nu het geval is). Als de gemeenteraad effectief en daadkrachtig bestuur voor staat, draagt zij dus 3 of 4 topkandidaten voor. Kandidaten met bewezen kwaliteiten en  competenties, die onze belastingcenten waarmaken en na afloop ook amper aanspraak op wachtgeld hoeven te maken. Een fulltime wethouder kost de gemeenschap al snel anderhalve ton per jaar.

Hier is sprake van een groot dilemma. Het monsterverbond bestaat uit 6 partijen. Het wethouderschap is een prestigieuze en goed betaalde functie. Iedere partij die meedoet in een coalitie wil normaliter een post in het college. Dus ligt een college van maar liefst 6 (!) wethouders op de loer. Evenzoveel als in Rotterdam… Onze burgemeester zal het met lede ogen aanzien. Zijn Barendrecht wordt dan de bestuurlijke risée van de regio. Bovendien kost zo’n schaamteloze personeelsuitbreiding veel geld. Extra salaris, extra ondersteuning en extra pensioen- en wachtgeldverplichtingen. Met iedere uitbreiding boven de 4 wethouders, slaat een nieuwe coalitie een maatschappelijke pleefiguur. Óók als het een gekunsteld clubje parttimers wordt. Een gemeente besturen, is een serieuze zaak. Dat doe je er niet even bij. Daar stel je de beste mensen voor aan. Van wethouders verwacht je dat ze al hun tijd en energie in de Barendrechtse samenleving steken.

Toch is 6 poppetjes een reële optie. Want waarom zou één van de onderhandelende partijen genoegen nemen met minder dan een fulltime wethouder? Als partijen namelijk met EVB zouden onderhandelen, is een fulltime wethouder in een college van 3 of 4 wethouders wél een reële en verdedigbare optie. Je zou verwachten dat tenminste één van de partijen inmiddels wel bij zinnen komt. Maar het pluche lonkt. En dat zet helaas wel vaker aan tot recht praten wat krom is…

Share this: