College van B&W compleet: Margo Stolk derde wethouder namens EVB

Margo Stolk is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 mei beëdigd als derde wethouder namens Echt voor Barendrecht (EVB).

Margo was de afgelopen vier jaar gemeenteraadslid namens EVB en was tot haar aantreden manager Dienstverlening bij de gemeente Nissewaard. Bij deze gemeente was zij dertien jaar werkzaam. Daarvoor was zij ook vele jaren verbonden aan de gemeente Barendrecht.

Daarnaast is door de gemeenteraad Miranda de Hoop geselecteerd als vakwethouder voor het sociaal domein. Zij werd tijdens dezelfde vergadering beëdigd. Miranda was tot haar beëdiging projectleider Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond. Zij woont niet in Barendrecht, maar is van plan zich hier te vestigen.

Verdeling portefeuilles

Nu het college met vier wethouders en de burgemeester voltallig is, is ook de verdeling van de portefeuilles definitief vastgesteld. Burgemeester Govert Veldhuijzen is verantwoordelijk voor algemene bestuurlijke zaken, OOV, Brandweer, Intergemeentelijke samenwerking, Internationale betrekkingen, Kabinetszaken en Ondermijning. Wethouder Lennart van der Linden heeft de portefeuille Financiën, Ruimtelijke Ordening, Recreatie, Integrale veiligheid, Milieu en Economie. Onder de verantwoordelijk van wethouder Dirk Vermaat vallen Afval, Buitenruimte, Verkeer & Vervoer, Wijken en bewonersinitiatieven, Monumentenzorg, Volkshuisvesting en Dierenwelzijn. Wethouder Margo Stolk is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de BAR-organisatie, Communicatie en Dienstverlening, Onderwijs, Maatschappelijk vastgoed, Sport en Kunst- en cultuurevenementen. Wethouder Miranda De Hoop gaat aan de slag met Zorg & Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Share this: