College pakt ouderen: Gratis OV ingeperkt

In 2014 heeft EVB in de verkiezingen samen met vele ouderen gestreden voor gratis OV voor AOW-gerechtigden in Barendrecht. Met succes! Op 1 januari 2015 is dit ingevoerd. Overwogen werd destijds om dit alleen voor oudere minima in te voeren. Dat is om een aantal redenen niet gebeurd. Ten eerste omdat Barendrecht daarmee meer aan inkomenspolitiek (nivellering) ging doen. Ten tweede omdat de kosten van een systeem alleen voor minima zo hoog waren, dat dat amper scheelde met de invoering van een systeem voor alle ouderen. Ambtenaren moeten dan immers iedere aanvraag jaarlijks controleren, met alle bureaucratie van dien. En ten derde, omdat EVB het gewoon wilde voor ALLE ouderen, ook degene die qua inkomen (net) boven de minimagrens zitten.

Twee jaar na de invoering heeft een evaluatie plaatsgevonden. Die was zéér positief. Dankbaarheid! De auto werd weggedaan of fors minder gebruikt. En het gratis kunnen reizen met het OV ging eenzaamheid tegen. Alle reden om door te gaan! Tot nu toe dan. In een tijd dat pensioenkortingen dreigen, worden ouderen lokaal extra gepakt door dit college van B&W, door het gratis ouderenvervoer fors in te perken. De besparing die het oplevert, is amper de helft van de kosten van de totaal onnodige uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6. Dat u even weet wat de prioriteiten zijn. Het is een gotspe.

Echt voor Barendrecht zal hier fel oppositie tegen voeren. Maar dat kunt u zelf ook. Op maandag 28 oktober om 20:00 uur vergaderen we er over in het gemeentehuis en kunt u inspreken. Ouderen, laat van u horen!

Lennart van der Linden

Share this: