10-puntenplan

1. Echt voor Barendrecht

Barendrecht blijft zelfstandig. We ontmantelen het BAR-construct en bouwen een betrokken en slagvaardige eigen ambtelijke organisatie. Bestuurlijk Nederland is sinds […]

10-puntenplan

2. Logisch afvalbeleid

We stoppen met ondoordacht en onlogisch afvalbeleid. Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. Echt voor Barendrecht is […]

10-puntenplan

3. Echt voor veiligheid

Door o.a. meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau, uitbreiding cameratoezicht en effectievere handhaving. We lossen verkeersonveilige situaties op en verminderen (geluids)overlast […]

10-puntenplan

5. Echt voor buitenruimte

We verbeteren het onkruidbeheer in de woonwijken, herstellen verzakte straten en breiden de zwerfafvalaanpak uit. Zoals een mooi huis qua […]

10-puntenplan

6. Echt voor ouderen

We beschermen en behouden het gratis OV voor AOW’ers. We investeren in waardige en betrokken zorg. En in ontmoeting dichtbij. […]

10-puntenplan

7. Sport en ontspanning

We realiseren meer hoogwaardige recreatie in Barendrecht. We investeren in sportvoorzieningen. Het Inge de Bruijn zwembad krijgt een buitenbad. Barendrecht […]

10-puntenplan

9. Logisch milieubeleid

We realiseren meer bloemen, bomen en waterpartijen. Maar verzetten ons tegen megawindturbines, CO2-opslag en gedwongen aardgasloze wijken. Wel zonnepanelen op […]