Categoriearchief: Fractie

In ‘t hart van de raad

De Schakel: In ‘t hart van de raad – 11 oktober 2018

Fractie op 3×3 clinic bij Sjoerd van Vilsteren

Afgelopen zaterdag had EVB een primeur. Op het gloednieuwe 3×3 basketbalveld op sportpark De Bongerd kregen een zestal fractieleden een clinic 3×3 basketbal, gegeven door de bekende Barendrechtse basketballer Sjoerd van Vilsteren.

De voormalig speler van Heren 1 van CBV Binnenland stortte zich een aantal jaar terug op de nieuwe, inmiddels razend populaire basketbaldiscipline 3×3; een snellere en meer fysieke variant van het traditionele basketbal.

En met succes. Van Vilsteren werd met zijn team 2e op het WK in 2017, een ongekende sensatie. Nu droomt hij van de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

Van Vilsteren is in zijn nopjes met het gloednieuwe veld. Hij kreeg op Facebook reacties uit heel Nederland en zelfs van over de landsgrenzen, toen hij trots het nieuwe veld liet zien op de elektronische snelweg.

Hij was er zelf de drijvende kracht achter. Na de renovatie en verkleining van korfbalvelden kwam er ruimte vrij op sportpark De Bongerd. Van Vilsteren sprak met Willem Booij, toen nog voorzitter van KV Vitesse. Ook toenmalig wethouder Lennart van der Linden zag het plan helemaal zitten.

Op dit deel van De Bongerd bevinden zich inmiddels korfbal, atletiek, beachvolleybal, jeu de boules en nu dus 3×3 basketbal. Een mooi gevarieerd aanbod voor Barendrechtse sporters!

Uiteraard hopen we dat vele Barendrechters komende tijd plezier gaan hebben van dit nieuwe sportveld. Sjoerd bedankt voor de clinic en veel succes op weg naar en in Tokio.

Op de groepsfoto, vlnr: Piet van der Linden, Ruben van der Leer, Marcel Hazebroek, Miranda Mes, Margo Stolk, Willem Booij, Lennart van der Linden en Sjoerd van Vilsteren.

EVB vraagt alternatieve route voor vrachtwagens naar Stationstuin

Echt voor Barendrecht heeft in de commissievergadering Ruimte van 2 oktober jl. vragen gesteld aan het college over de overlast, die wordt veroorzaakt tijdens het bouwen van 82 appartementen op de Stationstuin.

Er worden drie appartementengebouwen neergezet op de ‘oude zwembad’ locatie. Hiervoor zijn straks veel vrachtwagens in touw om de benodigde bouwmaterialen aan te voeren. Het gaat om honderden vrachtwagenbewegingen door Barendrechtse woonwijken. Dit geeft overlast voor inwoners en voor het verkeer op de route die de vrachtwagens afleggen. Vooral inwoners aan de 1e Barendrechtseweg, Binnenlandse Baan, Meije en Stationsweg of via de route Kilweg,  Leedeweg, Ziedewijdsebaan, Buitenlandse Baan kunnen tril- en geluidsoverlast ondervinden van de vele vrachtwagens. Bovendien gaat de route, die de vrachtwagens door Barendrecht afleggen, langs scholen waar veel jeugd fietst. Dit geeft extra risico’s voor de veiligheid van de fietsers. Wij vinden dit een ongewenste situatie en hebben het college gevraagd om alternatieven en zelf een suggestie gegeven.

Gevraagd is namelijk om een alternatieve route voor de vrachtwagens naar het bouwterrein van de Stationstuin te onderzoeken. Deze route loopt via het parkeerterrein bij BVV Barendrecht en KV Vitesse, achter de atletiekbaan langs via een tijdelijke weg over het fietspad en voetpad naar de “brandweerweg” langs de tunnelbak van de NS en komt uit op het bouwterrein. Wij beseffen heel goed dat dit voor inwoners van de Rietgors en Bergeend voor overlast kan zorgen vanwege de vrachtwagens die op 10 meter langs de achtertuin rijden. Echter komen deze vrachtwagens alleen overdag langs en veroorzaken ze geen gevaarlijke situaties omdat de tijdelijke weg niet door ander verkeer mag worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat de vrachtwagens door de woonwijken heen moeten.

Marcel Hazebroek, raadslid commissie Ruimte

Nuttige tour met mindervaliden

Foto: Een welverdiend kopje koffie na de wandeling voor ouderen en mindervaliden in Carnisselande.

Zowel in Carnisselande als in het centrum heeft Echt voor Barendrecht (EVB) zaterdag 29 september met veel succes een wandeling met mindervaliden en ouderen gemaakt. De tour was door EVB opgezet om te zien waar de belangrijke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, de supermarkt of de huisarts in Barendrecht voor mindervaliden moeilijk toegankelijk zijn. Dankzij de hulp van vele ervaringsdeskundigen was het mogelijk om aardig wat knelpunten in beeld te brengen.

De twee gelopen routes hebben volgens raadslid Els Schaap bij menig EVB’er de ogen geopend hoe hobbelige wegen, gootjes, plantenbakken en andere zaken op het trottoir een flinke belemmering kunnen zijn voor mensen in een scootmobiel, met wandelstok of rollator of voor hen die een visuele beperking hebben. Els Schaap: “Het is ons deze ochtend duidelijk geworden dat Barendrecht qua bereikbaarheid voor mindervaliden nog een stuk vriendelijker moet worden.”

EVB gaat alle ondervonden hindernissen de komende week op papier zetten en zal het college van B&W daarna aansporen om deze snel aan te pakken. Ook de meldingen van mensen die dit via de telefoon of e-mail hebben gedaan worden hierin meegenomen. Melden kan overigens nog steeds via Els@echtvoorbarendrecht.nl.  EVB is van plan om over een paar maanden weer een tour te houden om te zien of de gemelde hindernissen dan inmiddels verholpen zijn.

Echt voor Barendrecht wil haast met uitbreiding parkeren op NS-station

Echt voor Barendrecht heeft vragen gesteld aan het college van B&W inzake het toegezegde onderzoek in december 2017 over meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station en de capaciteitsuitbreiding van het parkeerdek voor auto’s voor ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Beide zaken zijn toegezegd in een antwoordbrief op schriftelijke vragen van EVB van 4 december 2017.  De toezegging van de fietsparkeerplaatsen omvat een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid tot het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen op het voorplein. In ditzelfde onderzoek wordt meegenomen of er de mogelijkheid bestaat een hek te plaatsen rondom de fietsparkeerplaatsen om het stelen van fietsen tegen te gaan.

‘’We zijn nu ruim negen maanden verder zonder dat de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen zijn gedeeld met de gemeenteraad, noch de voortgang. Met het stellen van deze vragen proberen we hierin duidelijkheid te krijgen’’ aldus raadslid Kevin van Bommel.

In dezelfde brief van wethouder Luijendijk, is aangegeven dat er een capaciteitsuitbreiding zou plaatsvinden op het parkeerdek voor ca. 50 parkeerplaatsen. Ook hier lijkt nog geen voortgang in te zitten.

Politieke clash over rapport ‘frisse scholen’: hoe zit het?

Een recent verschenen rapport over de erbarmelijke staat van het binnenklimaat op enkele Barendrechtse basisscholen, houdt de politieke gemoederen in Barendrecht flink bezig.

Wat is er precies aan de hand? Vlak voor het zomerreces stuurde wethouder Peter Luijendijk (CDA) een rapport aan de gemeenteraad, waaruit blijkt dat op de basisscholen MFA Waterpoort, de MFA Vrijenburgpoort, de MFA Riederpoort en de Brandsma-Akker de luchtkwaliteit onvoldoende is. In het rapport staat dat deze scholen niet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en Frisse Scholen klasse B. In het rapport wordt aanbevolen een reeks aan maatregelen te treffen.

De kosten hiervan zijn behoorlijk. In een brief van 7 juni jl. had Luijendijk de raad al medegedeeld dat de geraamde kosten variëren tussen de € 252.000 en € 415.000 ex-btw per gebouw. Die brief leidde tot een breuk in het college van B&W op 12 juni. Voormalig wethouders Vermaat en van der Linden vonden dat Luijendijk zijn boekje te buiten was gegaan en oncollegiaal heeft gehandeld. In een brief aan de gemeenteraad motiveerden ze die vertrouwensbreuk.

Luijendijk had het bewuste rapport al maanden in bezit, maar heeft van de uitkomsten nooit enige melding gemaakt in het college van B&W, laat staan de gemeenteraad. Het CDA, waarvan Luijendijk lijsttrekker was, voerde als enige politieke partij in verkiezingstijd wel campagne over het onderwerp. Zo publiceerde deze krant een door het CDA ingezonden artikel met de titel “Buitenbad? Liever frisse lucht in de scholen!”

Inmiddels blijkt dat het rapport al dateert van oktober 2017. Het werd echter pas op 3 juli 2018 aan de gemeenteraad gestuurd. EVB, als kersverse oppositiepartij, vroeg daarover prompt een debat aan. Dat debat werd echter door de coalitie van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 geblokkeerd. Zij vonden dat meer voorbereidingstijd nodig was om een debat te voeren. EVB wilde het debat over de informatievoorziening direct voeren en het debat over de inhoudelijke problematiek later. Het leidde tot een stevige confrontatie, die de verhoudingen op scherp zette. Omdat er nog veel vragen leefden over de kwestie, vroeg raadslid Nicoline Blankenstein-Van Heugten (EVB) vlak voor het reces schriftelijk om opheldering over de gang van zaken. De beantwoording van het college gisteren, blijkt echter nog weinig opheldering te geven. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bronvermelding foto: https://alduurzaam.wordpress.com

EVB op stap met mindervaliden

Belangrijke voorzieningen in Barendrecht zoals het openbaar vervoer, de supermarkt of de huisarts zijn niet altijd goed bereikbaar voor ouderen en mindervaliden. Het is een veelgehoorde klacht in Barendrecht en Echt voor Barendrecht (EVB) krijgt over dit onderwerp veel vragen. Voorbeelden van moeilijk bereikbare plaatsen in Barendrecht zijn de bibliotheek en het theater in Het Kruispunt voor mensen met een visuele handicap en de weekmarkt aan het Binnenhof voor mensen met een rolstoel of een rollator.

Barendrecht kent echter nog veel meer plekken met structurele knelpunten voor mindervaliden en dat is EVB-raadslid Els Schaap een doorn in het oog: “Met een stijging van het aantal 65-plussers, wordt de bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen en mindervaliden alleen maar belangrijker, toch lijkt hier nog maar weinig aandacht voor te bestaan.”

Om aandacht voor het onderwerp te vragen én de praktijk te ervaren, gaat EVB op zaterdag 29 september met enkele mindervaliden “op stap” langs diverse aandachtsgebieden. Wilt u mee of kent u locaties die mindervaliden een doorn in het oog zijn? Meldt u dan aan om mee te lopen of geef het door via onze website. De resultaten van het onderzoek worden later dit jaar aan het college van B&W aangeboden.

Bronvermelding foto: modezorg.nl

EVB stelt vragen over veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Barendrecht, 1 augustus 2018

Betreft: Veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Geacht college,

Op 24 juli jl. zond het college van B&W van de gemeente Zwijndrecht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een alarmerende brief over de veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek. Van deze brief ontving onze gemeenteraad een afschrift. Naar aanleiding van deze brief heeft Echt voor Barendrecht een aantal vragen.

1. In de brief geeft het college van B&W van Zwijndrecht aan dat er zich in de afgelopen weken verschillende incidenten op het rangeerterrein Kijfhoek hebben voorgedaan. Op het terrein wordt onder andere gewerkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bent u het met het college van B&W van Zwijndrecht eens dat ook inwoners van Barendrecht bij deze activiteiten risico lopen? Waren de genoemde incidenten bij u bekend? Zo ja, waarom heeft u dan de gemeenteraad niet over deze incidenten geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Graag worden wij alsnog geïnformeerd.
2. In de brief schetst het college van B&W van Zwijndrecht dat er na verschillende incidenten overleg is geweest tussen hen, ProRail, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Kunt u aangeven of en zo ja, hoe u betrokken was bij het overleg over deze incidenten? Heeft u van dit overleg wellicht notulen ontvangen? Wat heeft u met mogelijke informatie uit dit overleg gedaan? Als u niet betrokken was bij dit overleg waarom niet? En welke stappen gaat u zetten om hierover in het vervolg wel geïnformeerd te worden?
3. Het college van B&W van Zwijndrecht stelt in haar brief dat zij in bezit is van risicoanalyses waaruit zou blijken dat het effect van een incident op het rangeerterrein mensenlevens kan eisen. Zijn deze risicoanalyses bij u bekend? Zo ja, kunt u aangeven of in deze analyses ook de risicos bij incidentenvoor inwoners van onze gemeente is meegenomen? Wanneer dit niet het geval is, zou u dan alsnog een risicoanalyse voor inwoners van onze gemeente willen maken en naar de gemeenteraad willen zenden?
4. Het college van B&W van Zwijndrecht geeft in de brief aan dat er na de recente incidenten aanhoudende zorgen en ‘haarscheuren’ in het vertrouwen zijn ontstaan in ProRails veiligheidsbeleid- en cultuur. Zij doet daarom een beroep opde staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om te bemiddelen. Ziet u gezien de mogelijke risico’s voor inwoners van onze gemeente voor Barendrecht ook een rol in dit proces? U kunt bijvoorbeeld overwegen om ook een briefmet uw zorgen naar de staatssecretaris te sturen om het verzoek van uw collega’s in Zwijndrecht te ondersteunen.
5. De burgemeester heeft twee nevenfuncties die mogelijk raakvlakken hebben met de incidenten bij Kijfhoek. Het gaat om het voorzitterschap Werkgroep incident Management Vervoer gevaarlijke stoffen en het voorzitterschap van de Denktank Transportveiligheid. Is de burgemeester in de afgelopen maanden vanuit een nevenfunctie ook betrokken geweest bij de incidenten in Kijfhoek? Zo ja, op welke manier? En wat is zijn deskundige inschatting over het veiligheidsbeleid- en de cultuur bij ProRail in het algemeen en bij Kijfhoek in het bijzonder?

We zien uw antwoorden met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Ruben van der Leer

EVB stelt vragen aan college vanwege hittegolf

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de aangekondigde hittegolf heeft EVB vragen gesteld aan het college van B&W. Eerder stelde EVB al vragen over de mogelijkheid voor een lokaal hitteplan met mogelijk extra aandacht voor de brandveiligheid van Barendrechtse natuurgebieden en extra zorg voor Barendrechtse ouderen.

De burgemeester gaf op de vragen van EVB onder andere aan dat Barendrecht voor de preventieve zorg voor ouderen afhankelijk is van de GGD Rijnmond en voor de brandveiligheid afhankelijk is van een veiligheidsregio. Aangezien er deze week al verscheidende natuurbrandjes in Barendrecht waren, onder andere aan de Carnissebaan, achtte de fractie van EVB het noodzakelijk om vervolgvragen te stellen ten behoeve van de veiligheid van de Barendrechtse natuur en haar inwoners. Raadslid Jonathan Vrijman: “Wij willen van het college weten waarom andere gemeentes wel een zelfstandige beslissing nemen om natuurbranden te voorkomen en de gemeente Barendrecht niet.

De gemeente Goeree-Overflakkee is bijvoorbeeld overgegaan tot het preventief sproeien van bermen en in andere gemeentes is het barbecuen in parken en natuurgebieden inmiddels verboden terwijl er langs onder andere de Oude Maas nog volop wordt gebarbecued.”

EVB wil aanpak onveilige rijstijl bezorgscooters

 Al het verkeer dient zich te houden aan de regels, zo ook de bezorgscooters van thuisbezorgrestaurants. Dat vindt Echt voor Barendrecht belangrijk. 

Enkele restaurants stunten de laatste tijd met steeds kortere bezorgtijden. Zo wordt er zelfs een levertijd van 20 minuten beloofd aan mensen die eten bestellen. De bereiding en bezorging van de maaltijd dient dan binnen de genoemde tijd te gebeuren. EVB is bang dat door deze strakke bezorgtijden de veiligheid in het geding komt omdat de bezorgers op hun scooters hard moeten rijden om op tijd te zijn, met alle gevolgen van dien.

Raadslid Kevin van Bommel van EVB heeft hierover enkele vragen gesteld aan het college van B&W. Van Bommel: “De strakke bezorgtijden zorgen er impliciet voor dat bezorgers bijvoorbeeld niet wachten voor een stoplicht en dat kan andere weggebruikers in gevaar brengen. Daarnaast laten enkele restaurants hun bezorgers op milieuvriendelijke elektrische scooters rijden, maar dit heeft wel als gevolg dat andere weggebruikers de scooters niet horen aankomen en dit heeft recent al geleid tot enkele bijna-ongelukken onder andere op de Voordijk.”

EVB wil dat maaltijdleveranciers worden aangesproken op hun rijgedrag en er een aanpak komt voor de langere termijn, de veiligheid moet gewaarborgd blijven voor alle weggebruikers.