Categoriearchief: campagne

Echt voor Barendrecht bezoekt Meerwede Zuidwest.

 Meerwede, de grootste wijk van Barendrecht, zal in vier etappes worden bezocht, dit keer Zuidwest. Op zaterdag 18 november staat de EVB-bus geparkeerd in de buurt van Avenue Carnisse/Zuidersingel.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Meerwede is grotendeels gebouwd aan het begin van deze eeuw. Het is een gezellige wijk omgeven door veel groen en brede singels. Centraal door de wijk loopt de sneltram, die Carnisselande met Rotterdam verbindt.

Je kan EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met de leden in gesprek te gaan.

EVB lanceert actieplan veiligheid: Tijd voor aanpakken.

De afgelopen twee weken wordt Barendrecht opgeschrikt door nieuwsberichten over veiligheidsincidenten, zoals fietsendiefstal en straatberovingen. EVB vindt dat er op het gebied van veiligheid iets moet gebeuren. Niet alleen op korte termijn, de gemeente plaatste onlangs mobiele camera-units, maar structureel!

Daarom heeft EVB een actieplan opgesteld met 8 speerpunten. Om de veiligheid in Barendrecht structureel op een hoger niveau te brengen:

  1. Elke wijk in Barendrecht een wijkagent;
  2. De wijkagent moet makkelijk bereikbaar zijn;
  3. Minstens een volwaardig politiebureau in Barendrecht;
  4. Betere samenwerking veiligheidspartners;
  5. De gemeentelijke handhaving moet véél effectiever;
  6. Buurtpreventie moet meer steun en aandacht krijgen;
  7. In ieder huis een veiligheidskaart;
  8. Speciale aandacht voor senioren en kwetsbare mensen.

Voor EVB is veiligheid in Barendrecht prioriteit. Nu én bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u zelf aanvullend input en/of ideeën? Neem dan contact met ons op via www.echtvoorbarendrecht.nl/contact/

De uitwerking van de 8 punten kunt u hier lezen.

‘Cursus ‘Hoe werkt gemeentepolitiek’ groot succes!

De negentien deelnemers aan de voor EVB-leden opgezette cursus waren zonder uitzondering erg enthousiast  over het op de praktijk gerichte trainingsprogramma.

Inhoud en lesstof van de over zes avonden verdeelde cursus waren erg gevarieerd. Alle onderdelen hadden direct of indirect een link met het raadlidmaatschap.

De cursus werd op de laatste avond (26 oktober) afgesloten met een heus examen. De cursisten ontvingen voor hun inspanningen een fraai certificaat.

Doel voor EVB was uiteraard ook om kandidaten in spé te enthousiasmeren voor het raadswerk. Dat is in elk geval uitstekend gelukt.

cursus

Op de groepsfoto 15 van de 19 deelnemers met hun ‘leermeesters’ Dirk en Lennart.

cursus

Het certificaat van Ramani den Rooijen is inmiddels een collectors item. Zij staat hier vrolijk met haar eigen naam op de foto. Inmiddels heeft zij een gecorrigeerd exemplaar!

EVB wil uitgewerkte toekomstvisie Borgstede

Echt voor Barendrecht (EVB) wil de status quo over de toekomst van zorgvoorziening Borgstede doorbreken. Anita van Ewijk: “Het huurcontract tussen eigenaar Woonzorg Nederland en Stichting Laurens loopt in 2020 af. Er heerst momenteel onzekerheid over de toekomst van het gedateerde gebouw en wij willen naar onze inwoners duidelijkheid scheppen over de toekomstige mogelijkheden.

EVB wil dat de gemeente de regie op dit dossier naar zich toe trekt. Onder meer door samen met betrokken partijen een toekomstvisie uit te werken. Een toekomstvisie die erop is gericht om de positie van Borgstede als hoogwaardige ouderenvoorziening in Barendrecht te behouden en waar mogelijk, te versterken.

Het college werd verzocht uiterlijk in februari met de eerste resultaten van dit onderzoek te komen, zodat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, een besluit kan worden genomen.

Het voorstel werd door alle partijen met uitzondering van de VVD aangenomen.

Lees de motie via onderstaande link.

Motie Toekomstvisie Borgstede