Categoriearchief: Bestuur

Druk achterbanoverleg Echt voor Barendrecht

Op woensdag 26 september had Echt voor Barendrecht weer het periodieke achterbanoverleg in het gemeentehuis van Barendrecht. De opkomst was wederom groot. Ook kon de voorzitter enkele nieuwe leden verwelkomen, het aantal leden zit na de verkiezingen aardig in de lift.

Tijdens het achterbanoverleg kregen de aanwezigen van onze fractievoorzitter Lennart van der Linden onder andere een kijkje in de keuken van politiek Barendrecht. Daarnaast gaven raadsleden Nicoline Blankenstein en Richard Carlebur twee boeiende presentaties. Diana Zuijdeweg werd door de leden bevestigd in de functie van partijsecretaris. Het achterbanoverleg werd afgesloten met een borrel in het Kruispunt, waarbij vooral de bitterballen erg in de smaak vielen.

Zorgen om bereikbaarheid Barendrecht door OV-staking

Foto/Beeldrecht: BarendrechtNU/Jordi Menheer

Vanaf aankomende woensdag 27 juni tot en met zaterdag 30 juni zal het streekvervoer in de regio Rotterdam staken. Hier zullen ook veel Barendrechters die met het openbaar vervoer reizen flink hinder van ondervinden. Volgens raadslid Kevin van Bommel betreft de staking niet alleen het busvervoer van regiovervoerders Arriva en Connexxion, maar ook bussen van de RET. Sommige chauffeurs van de RET vallen namelijk ook onder de cao van het streekvervoer en niet onder de cao van de RET, dit heeft als gevolg dat de dienstregeling van de RET een gatenkaas wordt, sommige bussen rijden wel en sommige niet. Ons dorp zal deze drie dagen met het openbaar vervoer slecht te bereiken zijn.

Een eerdere tweedaagse staking van het streekvervoer in april is volgens Van Bommel door de RET slecht ondervangen. Op de website en op de elektronische borden bij de bushaltes werden ergeen mededelingen gedaan over het uitvallen van bussen. Het leek wel of de RET zelf niet wist welke chauffeurs reden en welke niet. Dit had als gevolg dat vele reizigers strandden bij de bushaltes in het dorp. Soms stonden er wel dertig mensen langer dan een half uur te wachten omdat de elektronische borden bleven aangeven dat er een bus in aantocht was. Irritant en absoluut onnodig.

Echt voor Barendrecht roept wethouder Luijendijk van Verkeer op om in de aanloop naar de OV-staking contact op te nemen met de RET. Van Bommel: Het zou goed zijn als wethouder Luijendijk de RET duidelijk maakt dat het voor de bereikbaarheid van Barendrecht essentieel is dat de bussen blijven rijden en wanneer dit onverhoopt toch niet mogelijk blijkt te zijn dat hier dan heel duidelijk naar de reizigers over gecommuniceerd wordt.

Echt voor Barendrecht bedankt haar wethouders

Op een bewogen gemeenteraadsvergadering is op 14 juni jl. een nieuw college van B&W van Barendrecht geïnstalleerd.

Echt voor Barendrecht maakt zoals bekend geen onderdeel uit van dit college.
Van onze wethouders, Dirk Vermaat en Lennart van der Linden zal nog op een ander moment waardig afscheid worden genomen. Namens het bestuur, de fractie en de leden wil ik alvast Dirk en Lennart bedanken voor hun passionele en tomeloze inzet voor Barendrecht en onze inwoners. We zijn blij en dankbaar dat Dirk en Lennart als raadsleden behouden blijven voor onze partij. Gezamenlijk zullen wij ons ook in de komende periode strijdbaar voor Barendrecht inzetten.

Roeland Bol,
Voorzitter.

Aan de leden van het CDA Barendrecht

Barendrecht, 2 juni 2018

Betreft: Open brief van Echt voor Barendrecht

Beste leden van het CDA Barendrecht,

Op 1 juni jl. las ik op de website van uw partij het bericht over de totstandkoming van het coalitieakkoord van de fracties. In dit bericht werd onder andere beweerd dat Echt voor Barendrecht uw partij in de afgelopen verkiezingscampagne zou hebben uitgesloten van een mogelijk nieuw college.  Dit bericht kan ik helaas niet anders typeren als klinkklare onzin.

Echt voor Barendrecht heeft juist in de afgelopen raadsperiode constructief met het CDA Barendrecht samengewerkt en de gezamenlijke fracties hadden juist nog vlak voor de verkiezingen op 2 maart 2018 in restaurant ‘De Buren’ naar elkaar toe uitgesproken dat er op dat moment géén blokkades waren om ook in de toekomst met elkaar samen te werken, maar dat de verkiezingsuitslag uiteraard leidend was voor de toekomst. En ook tijdens de openbare formatievergadering van 4 april jl. is het voortzetten van de huidige coalitie door onze fractievoorzitter Lennart van der Linden als eerste voorkeur bepleit. U kunt dit naluisteren.

Kortom Echt voor Barendrecht had graag de samenwerking voor een nieuw college met uw partij onderzocht en de mogelijkheden daartoe verkend. Hoewel Echt voor Barendrecht maar liefst vijf raadszetels won, is onze partij echter vanaf de eerste dag buitenspel gezet. Sterker, er is met ons na de verkiezingen niet eens een gesprek gevoerd. In tegenstrijd met de afspraak dat de grootste partij het initiatief zou nemen in de verkenning van een nieuwe coalitie, is gebleken dat juist vertegenwoordigers van uw partij reeds op de verkiezingsavond het initiatief hebben genomen om een verkenning te starten met alle andere partijen om tot de huidige coalitie te komen. De reden hiertoe is voor ons giswerk.

Wat voor Echt voor Barendrecht vaststaat is dat Barendrecht een stabiel gemeentebestuur verdient en dat de beoogde coalitie van zes partijen daar niet aan voldoet. Het buitensluiten van Echt voor Barendrecht, de grootste partij en tevens winnaar van de gemeenteraadverkiezingen, met maar liefst 45% van de stemmen (alleen uw voorganger, de voormalige ARP scoorde in 1923 een hoger percentage), doet niet alleen geen recht aan de verkiezingsuitslag maar stoelt bovendien op weinig draagvlak bij onze inwoners. Het is uw partij, het CDA Barendrecht, dat het voortouw heeft genomen in de totstandkoming van deze coalitie en het is dus uw partijleiding die Echt voor Barendrecht heeft uitgesloten van de collegeonderhandelingen en niet andersom.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Echt voor Barendrecht,

Roeland Bol,
Voorzitter.

Echt voor Barendrecht blijft op het juiste spoor

Echt voor Barendrecht heeft zich de afgelopen jaren enthousiast en energiek voor een beter Barendrecht ingezet en zal dit met dank aan uw steun ook de komende raadsperiode blijven doen.

De afgelopen weken zijn er door het CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 apart en in gezamenlijkheid zaken gecommuniceerd over het functioneren van Echt voor Barendrecht zowel in de gemeenteraad als in het College. Veel van wat deze partijen zeggen is feitelijk en aantoonbaar onjuist en onderdeel van een politiek spel dat gespeeld wordt om Echt voor Barendrecht uit het gemeentebestuur te houden. Het gaat te ver om hier op al de onjuistheden en verwijten in te gaan. Het is echter duidelijk dat de gevestigde partijen ons nu liever kwijt zijn dan rijk.

Wij richten onze energie liever op positieve zaken, zo willen wij graag onze kiezers bedanken en zijn hiervoor aanstaande zaterdag 21 april in de wijk Waterkant in Carnisselande waar wij maar liefst 53 procent van de stemmen kregen.

Wij zijn trots op uw steun en u kunt ook de komende vier jaar op ons blijven rekenen!

Fractie en bestuur Echt voor Barendrecht

P.s. graag verwijzen wij u nog naar dit artikel dat afgelopen week op AD.nl gepubliceerd is.

Bestuurswisselingen bij EVB

BARENDRECHT – Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Echt voor Barendrecht op 12 april stond onder meer een aantal bestuurswisselingen op de rol. Voorzitter Els Schaap-Holsheimer en algemeen lid Elly Bieren maakten vier jaar deel uit van het bestuur en traden beiden terug.

Met algehele instemming werden zij opgevolgd door Roeland Bol, die de voorzittershamer gaat hanteren, en Manon Brasser. Ook in de vacante post van secretaris werd voorzien door de benoeming van Roy de Zwart.  Daarmee is het EVB-bestuur weer op volle (oorlog)sterkte.

Uiteraard werd ook uitgebreid stilgestaan bij de verkiezingsuitslag. De succesvolle campagne werd door de in groten getale aanwezige leden geëvalueerd, waarna fractievoorzitter Lennart van der Linden de vergadering meenam in het formatieproces dat door alle overige partijen in de gemeenteraad op de verkiezingsavond blijkbaar al is ingezet zonder EVB daar überhaupt in te betrekken. Tot de dag van vandaag is de grote winnaar en grootste partij in de gemeenteraad nog steeds buitengesloten.

Voor veel kiezers – ook niet EVB-stemmers – in Barendrecht een onbegrijpelijke en nauwelijks te verteren actie. Zo blijkt uit de vele reacties in de media, maar zeker ook op de website van Echt voor Barendrecht waar vrijwel dagelijks door inwoners wordt gereageerd.

Bestuur Echt voor Barendrecht

EVB bezoekt Meerwede NO en NW

Echt voor Barendrecht bezoekt Meerwede Noord-Oost en Noord-West.

 

Meerwede, de grootste wijk van Barendrecht, wordt in verschillende etappes bezocht, dit keer als afsluiting de delen Noord-Oost en Noord-West. Op zaterdag 10 februari staat de EVB-bus geparkeerd bij u in de buurt.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Meerwede is grotendeels gebouwd aan het begin van deze eeuw. Het is een gezellige wijk omgeven door veel groen en brede singels. Centraal door de wijk loopt de sneltram, die Carnisselande met Rotterdam verbindt.

U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met ons in gesprek te gaan. De bus zal waarschijnlijk geparkeerd staan bij de Trinoom.

 Tot zaterdag!

Echt voor Barendrecht.

Stem op de bibliotheek in het Kruispunt

Stem ook mee!

Bibliotheek Het Kruispunt in Barendrecht, één van de bibliotheken van AanZet, is genomineerd voor de titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland’. En daar zijn wij trots op!

Van 18 januari t/m 1 maart kan het publiek stemmen. Jouw stem telt net zoveel mee als die van de professionele jury. Help onze mooie Bibliotheek winnen!

Stem via deze link:

Stem op bieb Aanzet in het Kruispunt!

EVB bezoekt Noord 3 en 4

 

EVB vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming.
Een van de speerpunten van de partij is daarom direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Daarom bezoeken zij alle wijken onder het motto ‘DE WIJKEN IN’. Zaterdag 3 februari bezoeken zij Noord 3 en 4, uw wijk.

Echt voor Barendrecht is sinds de verkiezingen in 2014 met 9 van de 29 zetels goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad en heeft twee wethouders in het college van B&W. Raadsleden, wethouders, bestuur en actieve leden zijn zaterdag bij u in de wijk. En ook de geel-zwarte campagnewagen is van de partij…!

Noord 3 en 4 zijn voornamelijk gerealiseerd in de jaren zestig. Beide wijken zijn centraal gelegen in Barendrecht en worden in het noorden begrensd door de wijken Noord 2 en Binnenland, in het oosten door de Stationsweg en in het westen en zuiden door de Binnenlandse Baan. Op loopafstand liggen zowel een tweetal winkelcentra (o.a. supermarkten) als het NS-station. Er zijn tal van voorzieningen in de wijk of in de nabijheid, zoals lagere scholen, sporthallen en diverse medische voorzieningen. Deze zijn deels ondergebracht in de fraaie Multifunctionele Accommodatie aan de Kruidentuin, die in 2016 gereedkwam. Er is veel groen in de wijk.

Een flink deel van met name Noord 3 heeft als bestemming gevarieerde woningbouw voor ouderen gekregen. Daarvan maakt woonzorgcentrum Borgstede eveneens deel van uit.

Dat maakt het aantrekkelijk om er te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen in de omgeving of bijvoorbeeld de veiligheid en het parkeren in de wijk.

Over deze onderwerpen en meer willen wij met u in gesprek. Om te horen wat ú vindt van de wijk en hoe we het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren. De tips en adviezen nemen wij mee als er in de gemeenteraad over plannen en maatregelen in de wijk moet worden besloten. Maar uiteraard willen wij ook over andere zaken in onze gemeente met u praten.

U kunt ons ook bezoeken in onze campagnebus. We parkeren in de Kruidentuin.

Vandaag is EVB dus in uw wijk. Maar ook ná vandaag blijven wij ons inzetten. Voor Noord 3 en 4 én voor alle andere wijken in Barendrecht!

Tot zaterdag!