Categoriearchief: Bestuur

EVB bezoekt Meerwede NO en NW

Echt voor Barendrecht bezoekt Meerwede Noord-Oost en Noord-West.

 

Meerwede, de grootste wijk van Barendrecht, wordt in verschillende etappes bezocht, dit keer als afsluiting de delen Noord-Oost en Noord-West. Op zaterdag 10 februari staat de EVB-bus geparkeerd bij u in de buurt.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Meerwede is grotendeels gebouwd aan het begin van deze eeuw. Het is een gezellige wijk omgeven door veel groen en brede singels. Centraal door de wijk loopt de sneltram, die Carnisselande met Rotterdam verbindt.

U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met ons in gesprek te gaan. De bus zal waarschijnlijk geparkeerd staan bij de Trinoom.

 Tot zaterdag!

Echt voor Barendrecht.

Stem op de bibliotheek in het Kruispunt

Stem ook mee!

Bibliotheek Het Kruispunt in Barendrecht, één van de bibliotheken van AanZet, is genomineerd voor de titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland’. En daar zijn wij trots op!

Van 18 januari t/m 1 maart kan het publiek stemmen. Jouw stem telt net zoveel mee als die van de professionele jury. Help onze mooie Bibliotheek winnen!

Stem via deze link:

Stem op bieb Aanzet in het Kruispunt!

EVB bezoekt Noord 3 en 4

 

EVB vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming.
Een van de speerpunten van de partij is daarom direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Daarom bezoeken zij alle wijken onder het motto ‘DE WIJKEN IN’. Zaterdag 3 februari bezoeken zij Noord 3 en 4, uw wijk.

Echt voor Barendrecht is sinds de verkiezingen in 2014 met 9 van de 29 zetels goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad en heeft twee wethouders in het college van B&W. Raadsleden, wethouders, bestuur en actieve leden zijn zaterdag bij u in de wijk. En ook de geel-zwarte campagnewagen is van de partij…!

Noord 3 en 4 zijn voornamelijk gerealiseerd in de jaren zestig. Beide wijken zijn centraal gelegen in Barendrecht en worden in het noorden begrensd door de wijken Noord 2 en Binnenland, in het oosten door de Stationsweg en in het westen en zuiden door de Binnenlandse Baan. Op loopafstand liggen zowel een tweetal winkelcentra (o.a. supermarkten) als het NS-station. Er zijn tal van voorzieningen in de wijk of in de nabijheid, zoals lagere scholen, sporthallen en diverse medische voorzieningen. Deze zijn deels ondergebracht in de fraaie Multifunctionele Accommodatie aan de Kruidentuin, die in 2016 gereedkwam. Er is veel groen in de wijk.

Een flink deel van met name Noord 3 heeft als bestemming gevarieerde woningbouw voor ouderen gekregen. Daarvan maakt woonzorgcentrum Borgstede eveneens deel van uit.

Dat maakt het aantrekkelijk om er te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen in de omgeving of bijvoorbeeld de veiligheid en het parkeren in de wijk.

Over deze onderwerpen en meer willen wij met u in gesprek. Om te horen wat ú vindt van de wijk en hoe we het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren. De tips en adviezen nemen wij mee als er in de gemeenteraad over plannen en maatregelen in de wijk moet worden besloten. Maar uiteraard willen wij ook over andere zaken in onze gemeente met u praten.

U kunt ons ook bezoeken in onze campagnebus. We parkeren in de Kruidentuin.

Vandaag is EVB dus in uw wijk. Maar ook ná vandaag blijven wij ons inzetten. Voor Noord 3 en 4 én voor alle andere wijken in Barendrecht!

Tot zaterdag!

De gemeente Midden-IJsselmonde

De gemeente Midden IJsselmonde bestaat niet en wat EVB betreft komt die er ook niet.
Advertentie campagne 2014. Stem Lijst 1 – EVB

Maar de gemeente Midden IJsselmonde is wel nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest in de Barendrechtse gemeenteraad. Namelijk op 11 juni 2013. De naam is verzonnen en opgebracht door de toenmalig VVD-fractievoorzitter, dhr. Jippes. Het is de naam van de door de VVD destijds beoogde fusiegemeente, die voortkomt uit samenvoeging van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Een fusie die door inwoners in 2022 ‘als vanzelfsprekend’ zou worden beschouwd’. De aanduiding kwam in juni 2013 ter sprake tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering over de vorming van de BAR-organisatie. Hierbij het fragment:

Geluidsfragment Jippes


De VVD stelt in dit fragment dat we t.a.v. de BAR-samenwerking “wel realistisch moeten zijn” en “dat in 2022 de gemeente Midden IJsselmonde als vanzelfsprekend moet worden beschouwd”. Het BAR-model als opstap naar een fusie. En verder dat identiteit niet wordt bepaald door het bestuur van een gemeenschap, maar door de mensen in die gemeenschappen.

EVB is het hier volstrekt mee oneens. Voor bestuurders geldt dat kwaliteit en competenties van belang zijn, maar dat échte democratische meerwaarde zich ook uit in hun betrokkenheid bij die gemeente en de samenleving. Bestuurders dienen herkenbaar te zijn voor die gemeenschap. En bij voorkeur uit die gemeenschap voort te komen. En daar te wonen, actief deel uit maken van de samenleving en gemakkelijk benaderbaar zijn.

D66 antwoordde op de VVD als volgt:

Geluidsfragment D66

D66 geeft hier dus aan dat wat hen betreft een volledige bestuurlijke fusie “inderdaad zoals de heer Jippes ook aangaf” de stip op de horizon moet zijn. Alleen de naam Midden IJsselmonde, daar zijn zij nog niet over uit. Maar tot het zover is, is de BAR een goede eerste stap.

Conclusie: VVD en D66 hebben bestuurlijke fusie in 2013 actief bepleit bij de vorming van de BAR. En tot op heden hebben we hen deze uitspraken (nog) niet openlijk zien terugnemen. Maar wie weet. Want beter ten halve gekeerd…

Bron: https://barendrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/40436/gemeenteraad%2011-06-2013
Agendapunt 5.

EVB factcheckt OZB-explosie VVD

Je kan merken dat het verkiezingstijd is. Politieke partijen beginnen hun stokpaardjes te berijden en tegenstellingen worden goed zichtbaar. EVB juicht dat debat toe: dan valt er tenminste wat te kiezen. EVB heeft met een ingezonden brief in de Schakel gereageerd op de onzin die de VVD vorige week in die krant liet optekenen. De VVD stelt dat zonder BAR, de OZB met 30% omhoog moet. Tijd voor een factcheck. En wat blijkt: vier maal prijs.

Onjuistheid 1
– De EVB-wethouders uiten voortdurend hun afkeer van samenwerking in BAR.

Dit is een éénzijdige interpretatie van het rapport, waaruit wordt geciteerd. Maar het gaat voorbij aan de volgende passage in het rapport (pagina 24), waarin we lezen: “Andere respondenten relativeren weer de opvatting van EVB: op onderdelen werken de EVB-bestuurders juist mee aan de samenwerking in BAR verband.”

Verder spreekt het rapport over uitlatingen van EVB-politici, dat is iets anders dan EVB-bestuurders. Onze lijsttrekker is zowel bestuurder als politicus. Bestuurders komen keurig de overeengekomen coalitieafspraken na en voeren het collegeprogramma uit. Dat deden zij overigens in 2014-2018 niet onverdienstelijk, lees de verantwoording er maar op na.

Maar voor wat betreft het BAR-construct heeft EVB een duidelijk afwijkende toekomstvisie:  Barendrecht blijft een zelfstandige gemeente. Met een eigen slagvaardige ambtelijke organisatie, voor wie de Barendrechters centraal staan. Samenwerken: ja. Samenvoegen: nee.

En dat standpunt, dat dragen we uit.

Onjuistheid 2
– Stoppen met het BAR-construct, kost Barendrecht € 2,5 miljoen per jaar.

Deze stelling suggereert dat de besparing van 10%/€ 2,5 miljoen die de afgelopen jaren is ingeboekt, geheel teniet zou wordt gedaan bij het terughalen van taken naar Barendrecht en/of het geheel stoppen met het BAR-construct. Daar is geen enkel bewijs voor.

Sterker nog, er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar dergelijke constructies en keer op keer is de conclusie dat ze op termijn geen geld besparen. Zie recent COELO. EVB is van mening dat we met een eigen organisatie de beste dienstverlening, tegen de laagste kosten kunnen bewerkstelligen. Wij gaan voor een slagvaardige lokale overheid, die dicht op de samenleving acteert. Dat zou ook liberalen moeten aanspreken.

Onjuistheid 3
– De OZB moet dan met 30% omhoog.  

Zie onjuistheid 2, de VVD projecteert een niet onderbouwde kostenstijging van
€ 2,5 miljoen aan de huidige OZB-inkomsten van € 7,5 miljoen. Naast wat we hierboven aangeven, is de afgelopen jaren veel gerealiseerd in Barendrecht én juist zuinig met belastinggeld omgegaan.

De OZB-inkomsten stegen in 2014-2018 wel, maar minder dan het landelijk gemiddelde: slechts 4% (Onder VVD-bewind in 2010-2014 was dat ca. 10%). De lokale heffingen daalden in 2014-2018 met wel 5-13 % (Onder VVD-bewind in 2010-2014 stegen deze met 5-7%). Er werd verder in 2014-2018 per saldo ca. € 20 miljoen afgelost op geldleningen. (Onder VVD-bewind werd er in 2010-2014 € 60 miljoen bijgeleend).

Onjuistheid 4
– Barendrecht kent géén politieke partij die vindt dat de gemeente Barendrecht moet worden samengevoegd met buurgemeenten tot bijvoorbeeld een gemeente “Midden IJsselmonde”.

Dit is misschien wel het meest gênante statement van het stuk. Een poging om het verleden weg te moffelen wellicht. Die politieke partijen kent Barendrecht namelijk wel: VVD en D66. Zij hebben dat bij de start van de BAR in een openbare raadsvergadering bepleit als stip op de horizon. De naam “Midden IJsselmonde”, is destijds nota bene verzonnen en aangedragen door de VVD. Gelukkig hebben we de geluidsfragmenten nog, luister die hier terug en oordeel zelf.

Conclusie
In verkiezingstijd worden tegenstellingen uitvergroot. Dat is wat EVB betreft prima. Wij zijn altijd bereid tot discussie. En om stellingen daarin te factchecken. De stelling “Barendrecht zonder BAR: verhoging OZB met 30%” is zo’n stelling.
En die stelling classificeren we als: goedkope verkiezingsretoriek in de categorie ‘1.000 euro voor iedere werkende Nederlander’ en ‘geen geld meer naar de Grieken’.

Donderdag 25 januari 2018

Fred Blokker EVB’er van het jaar

De drukbezochte EVB Nieuwjaarsborrel op 5 januari vond ook dit keer weer plaats bij de Hollandse Heerlijkheid. Maar liefst ruim vijftig leden vonden de weg naar de kop van de Middenbaan om elkaar tijdens een geanimeerde bijeenkomst van de beste wensen te voorzien; niet in het minst een goede uitslag op 21 maart!

Bestuursvoorzitter Els Schaap keek in haar speech kort terug, maar vooral vooruit. Zij deelde onder meer mee dat de campagne DE WIJKEN IN geheel aan de verwachtingen voldoet en door veel inwoners erg op prijs wordt gesteld. Veel vragen hebben een weg gevonden naar het college en inmiddels tot acties en vaak zelfs tot oplossingen geleid. Els stond uiteraard ook stil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en riep de aanwezigen nadrukkelijk op om elk op zijn of haar eigen wijze een bijdrage te leveren aan de campagne in de komende maanden.

Sluitstuk was de verkiezing van de EVB’er van het afgelopen jaar. Daar had de jury niet lang over behoeven na te denken. Die eer ging naar Fred Blokker, de sympathieke cafetier uit het Havenkwartier, die trouw tweewekelijks in de gele campagnebus de wijkcampaigners én bezoekers van koffie met koek voorziet. Fred ontving uit handen van Els een fraaie fles wijn. Hij was zeer verguld met zijn uitverkiezing en merkte tot slot snedig op dat het blijkbaar de Fred-weken waren bij EVB, daarmee verwijzend naar medelid Fred Bloot, die een week eerder al bij Exxact Barendrecht als boegbeeld van BOBO in het zonnetje was gezet.

Bestuur, Piet van der Linden

Fred Bloot, Barendrechter van het jaar 2017

EVB’er Fred Bloot werd vrijdagavond 29 december in het zonnetje gezet in Het Kruispunt bij Exxact Barendrecht. Hij vernam daar namelijk dat hij – als boegbeeld van BOBO – uit de drie genomineerden was gekozen tot Barendrechter van het jaar 2017.

Zoals bekend is Fred voorzitter van BOBO, de Bewonersvereniging park Buitenoord en Omgeving. Deze vereniging besloot het fietstunneltje in Park Buitenoord op te knappen. Zij werkte samen met een aantal partners: leerlingen van het Dalton College, Humanitas, de gemeente en Kunst Creatief. Er werden kleurige beschilderde panelen gemaakt die in de tunnel werden geplaatst. De titel Barendrechter van het jaar 2017 is daarom een blijk van waardering voor dit mooie project aan de Groene Rede. Het is tevens bedoeld om de makers een hart onder de riem te steken en hen aan te moedigen om zich in te blijven zetten voor hun leefomgeving. Overigens werd begin november het kunstwerk vernield en nota bene tijdens de jaarwisseling nogmaals…

Fred was erg blij met de oorkonde die hij namens de bewonersvereniging ontving. Over de vernieling zei hij het volgende: ,,Ik ben kapitein geweest. En de ratten verlaten altijd een zinkend schip, maar een kapitein nooit.” Na de hernieuwde molestatie van de panelen tijdens oud en nieuw, mag worden vastgesteld dat het schip nog nauwelijks water maakt en de ratten nog volop averij veroorzaken…. Werk aan de winkel dus voor de kapitein en zijn bemanning. In elk geval langs deze weg ook felicitaties namens de geel-zwarte familie.

Piet van der Linden, bestuur

Echt voor Barendrecht bezoekt Centrum-West

Op zaterdag 16 december zal Echt voor Barendrecht de wijk Centrum-West bezoeken. Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren.
Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.
Dit keer laten we onze gele bus in de remise, want EVB staat met een kraam op het WinterFeest.

Centrum-West bestaat voor het overgrote deel uit de historische dorpskern omgeven door de vier flatgebouwen aan de Oude Haven en de Zeeheldenbuurt uit de jaren vijftig. De wijk wordt aan de zuidkant begrensd door de Schaatsbaan, aan de oostkant door de 1e Barendrechtseweg en aan de noordkant door de Evertsenstraat en Dorpsstraat. In of net buiten de wijk bevinden zich drie lagere scholen evenals diverse medische voorzieningen. Winkelcentrum Middenbaan en Het Kruispunt liggen op loopafstand. Daarnaast heeft de wijk twee markante kerkgebouwen, de uit 1912 daterende Watertoren en ligt in het hart Barendrechts bekendste en de laatste jaren ook meest veelbesproken plein, vernoemd naar schout bij nacht Karel Doorman.

De veelzijdigheid maakt Centrum-West aantrekkelijk om te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen en de omgeving of bijvoorbeeld aan de veiligheid, de overlast door horecabezoekers en de parkeerproblematiek.

U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de kraam op het WinterFeest, om daar met ons in gesprek te gaan.

Tot zaterdag in onze kraam!!

EVB lanceert actieplan veiligheid: Tijd voor aanpakken.

De afgelopen twee weken wordt Barendrecht opgeschrikt door nieuwsberichten over veiligheidsincidenten, zoals fietsendiefstal en straatberovingen. EVB vindt dat er op het gebied van veiligheid iets moet gebeuren. Niet alleen op korte termijn, de gemeente plaatste onlangs mobiele camera-units, maar structureel!

Daarom heeft EVB een actieplan opgesteld met 8 speerpunten. Om de veiligheid in Barendrecht structureel op een hoger niveau te brengen:

  1. Elke wijk in Barendrecht een wijkagent;
  2. De wijkagent moet makkelijk bereikbaar zijn;
  3. Minstens een volwaardig politiebureau in Barendrecht;
  4. Betere samenwerking veiligheidspartners;
  5. De gemeentelijke handhaving moet véél effectiever;
  6. Buurtpreventie moet meer steun en aandacht krijgen;
  7. In ieder huis een veiligheidskaart;
  8. Speciale aandacht voor senioren en kwetsbare mensen.

Voor EVB is veiligheid in Barendrecht prioriteit. Nu én bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u zelf aanvullend input en/of ideeën? Neem dan contact met ons op via www.echtvoorbarendrecht.nl/contact/

De uitwerking van de 8 punten kunt u hier lezen.

‘Cursus ‘Hoe werkt gemeentepolitiek’ groot succes!

De negentien deelnemers aan de voor EVB-leden opgezette cursus waren zonder uitzondering erg enthousiast  over het op de praktijk gerichte trainingsprogramma.

Inhoud en lesstof van de over zes avonden verdeelde cursus waren erg gevarieerd. Alle onderdelen hadden direct of indirect een link met het raadlidmaatschap.

De cursus werd op de laatste avond (26 oktober) afgesloten met een heus examen. De cursisten ontvingen voor hun inspanningen een fraai certificaat.

Doel voor EVB was uiteraard ook om kandidaten in spé te enthousiasmeren voor het raadswerk. Dat is in elk geval uitstekend gelukt.

cursus

Op de groepsfoto 15 van de 19 deelnemers met hun ‘leermeesters’ Dirk en Lennart.

cursus

Het certificaat van Ramani den Rooijen is inmiddels een collectors item. Zij staat hier vrolijk met haar eigen naam op de foto. Inmiddels heeft zij een gecorrigeerd exemplaar!